Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie dopisku z aktu małżeństwa

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie dopisku z aktu małżeństwa Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie dopisku z aktu małżeństwa

#16334
Anonim
Nieaktywne

Durch das am 24. Juli 1914
rechtskräftig gewordene
Erkenntnis des Landgerichts
Hamburg ist die Ehe zwischen
dem Kaufmann Alois
Richter und der Anna
Elisabeth Richter, geborene
Witowsky, geschieden
worden.
Zabrze, am 19. August 1914
Der Standesbeamte
Kletzka
Die richtige Eintragung
bescheinigt.
Zabrze, den 29. August 1914
Kuthe Sekretär
…………………………………

Zgodnie z prawomocnym orzeczeniem
sądu okręgowego w Hamburgu z dnia
24. lipca 1914 roku małżeństwo
między kupcem Aloisem Richter
i Anną Elisabeth Richter z domu Witowsky,
zostało rozwiązane.

Zabrze, dnia 19. sierpnia 1914
Urzędnik stanu cywilnego
Kletzka

Za zgodność z zapisem
Zabrze, dnia 29 sierpnia 1914
sekretarz Kuthe

___________
pzdr. Stefan