Odpowiedz do: Rodzina Kulski z Bierunia; vel Mieszkańcy Bierunia

Strona główna Fora Poszukiwania Rodzina Kulski z Bierunia; vel Mieszkańcy Bierunia Odpowiedz do: Rodzina Kulski z Bierunia; vel Mieszkańcy Bierunia

#16517
Historyk85
Użytkownik

Natomiast dla Wszystkich zainteresowanych zamieszczam kompletne spisy mieszkańców miasta Bierunia z grudnia 1741 roku i 8 marca 1745 roku; pochodzą one z materiałów rękopiśmiennych z Archiwum Państwowego w Pszczynie; owocnych poszukiwań!!!
Pozdrawiam:
Andrzej

SPIS MIESZCZAN BIERUŃSKICH Z GRUDNIA 1741 ROKU

MIESZCZANIE:

Michoł Janik
Jacub Wolsky
Tomas Pilaś
Macey Kucz
Jon Nyga
Jerzy Latocha
Albrecht Bijok
Chrzisztoph Błaszczyk
Jon Zychon
Macey Kocurowsky
Lorenc Kulsky
Macey Bobla
Jon Pokornik
Albrecht Bijok
Franek Sztobik
Barthłomiey Prus
Wawrzin Hyc
Grygier Piecha
Mathusz Janusz
Anton Mrozinsky
Barthłomiey Buła
Carol Szpiczok
Jendrzey Poczontko
Valtin Gurecky
Lorenc Drobik
Grygier Konieczny
Mikołoy Zawisza
Morcin Miernik
Jakub Latocha
Michoł Deda
Jon Szostek
Balcar Latocha
Jon Kocurowsky
Franek Karkoszka
Mathusz Piszczek

ZAGRODNICY:

Jendrzey Piontek
Jakub Wolsky
Jon Mrozinsky
Jakub Cabon
Macey Gembic
Barthłomiey Piszczek
Grygier Konieczny
Casper Mika
Valtin Węgrzinek
Jendrzey Kurtowic
Morcin Janotha
Jendrzey Smiłowsky
Sobek Krupa
Jendrzey Kołton
Albrecht Figiel
Albrecht Piekarsky
Wawrzin Syrek

CHAŁUPNICY:

Jendrzey Kurtowic
Stanislow Boryczka
Paweł Mrowiec
Jerzy Głombek
Jendrzey Cwienk
Barthłomiey Nyga
Balcar Latocha
Macey Zydek
Albrecht Nyga
Jendrzey Knopik
Joseph Szorek
Blazey Strzezyk
Wawrzin Gembic
Valtin Smiłowskj
Jon Karkoszka
Jon Janta
Mathusz Powroznik
Jerzy Mrowiec
Sobek Oczko
Valtin Powroznik
Malcher Norrek
Szymon Piszczek
Grygier Kocurek
Jon Hylczyk
Morcin Kołton
Morcin Michalsky
Mathusz Cipa
Jon Rusin
Barthłomiey Nyga
Woyciech Pokornik
Sobek Szemco

MIEYSKI[E] CHAŁUPY:

Barthłomiey Paionk
Jakub Szemco
Barbora Szemcowo
Jerzy Sztobik
Anton Fik
Paweł Zmozek
Barthłomiey Mrowiec
Grygier Piecha

SPIS MIESZKAŃCÓW BIERUNIA Z 8 MARCA 1745 ROKU

1ma Classis

Bartolomeus Prusz

2 Class:

1. Michol Janick
2. Thomas Pillas
3. George Latoha
4. Matheus Kocurows:[ki]
5. Lorentz Kulskj
6. Matheus Janusch
7. Carll Spicok
8. Lorentz Drobick
9. Baltzar Latoha

3tia Classis:

1. Mathus Kucz
2. Johann Nyga
3. Christoph Blasceck
4. Johann Zyhon
5. Mathus Bobla
6. Franz Stobiek
7. Gregor Pieha
8. Bartlomiey Bula
9. Jacob Latoha

4ta Classis:

1. Woytziech Bijock
2. Johann Pokornik
3. Walentin Kocurek
4. Lorentz Hyc
5. Anton Mrozinsky
6. Andres Pocontek
7. Walentin Guretzky
8. Greger Konietzny
9. Paull [K?]ajas
10. Martin Miernick
11. Mihel Deda
12. Johann Szostek
13. Johann Kocurowski
14. Frantz Karkoska
15. Mathus Janota

5ta Class.

1. Andres Piontek
2. Mathes Janick
3. Jacob Cabon
4. Thomas Wolsky
5. Mathus Gembic
6. Bartl: Piszcenski
7. Greger Konietzny
8. Casper Mika
9. Walentin Wengrzinek
10. Martin Janota
11. Andres Smielowski
12. Sobek Krupa
13. Andres Kurtowitz
14. Malcher Kucz
15. Woytziech Figiel
16. Woytziech Piekarskj
17. Lorentz Syrek

Hausler In 6ta Class:

1. Stanislaus Boretzka
2. Andres Czwienck
3. Bartlom: Nyga
4. Lorentz Zarzina
5. Mathus Powroznik
6. Malcher Norek
7. Simon Piscek
8. Martin Kolton
9. Albrecht Trocz
10. Andres Pajonk
noch In 6ta Class:
11. Andres Milkus
12. Walentyn Hylcek
13. Lorentz Zmozek
14. Andres Grzib

Haußler In 7ta Class:

1. Thomas Gzel
2. Johann Knopik
3. Greger Kocurowski
4. Johann Hylcek
5. Wittib Cipino
6. Sobek Schemtscho
7. Barbara Schemtschin
8. Anton Fik
9. Agneta Steuerka

Haußler In 8ten Class:

1. Blasey Stzersoch
2. Woytziech Pokornik
3. Martin Mialsky
4. Johann Karkoska
5. Mathus Fluder
6. Martin Sliwa
noch in 8ta Class:
7. Johann Russin
8. Christok Mrowietz
9. Maciey Smietana
10. Sobastian Oczko
11. Walentin Smielowski
12. Woytziech Nyga
13. Marena Kosterka
14. Martin Kulskj

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 years, 8 months temu przez Historyk85.