Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie (j. niemiecki)

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie (j. niemiecki) Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie (j. niemiecki)

#17648
Jan Proski
Użytkownik

Chropaczów 25.06.1900

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego:
1. wdowiec, pracownik hutniczy Constantin Lukaszczyk, którego tożsamość została potwierdzona przez tu mieszkającego znanego osobiście górnika Albert Zurek, wyznania katolickiego, urodzony dnia 12.03 1869 w Brzezetz (Brzeźce) powiat Koźle, zamieszkały w Chropaczowie, syn zmarłego w Brzezetz murarza Johann Lukaszczyk i jego żony Auguste z domu Kurzak ostatnio zamieszkałej w Paulsdorf (Pawłów) powiat Zabrze.
2. samotna, pracowniczka kopalniana Maria Julia Krzescik o znanej tożsamości, wyznania katolickiego, urodzona 13.02.1880 w Chropaczowie, zamieszkała w Chropaczowie, córka inwalidy kopalnianego Winzent Krzescik i jego żony Lucia z domu Dainczyk zamieszkałych w Chropaczowie.
Świadkami byli:
3. górnik Albert Zurek o znanej tożsamości, 49 lat, zamieszkały w Chropaczowie
4. pracownik hutniczy Theodor Seiffert, którego tożsamość została potwierdzona przez tu zamieszkałego znanego osobiście górnika Albert Zurek, 38 lat, z Chropaczowa.

Urzędnik Stanu Cywilnego skierował do narzeczonych w obecności świadków każdemu z
osobna i po kolei następujące pytanie: czy oświadczają, że chcą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli twierdząco, po czym nastąpiło stwierdzenie urzędnika, iż ogłasza ich jako prawomocnie zaślubionych małżonków.

Przeczytano uznano i podpisano (świadek Zurek z powodu nieumiejętności pisania zaopatrzył własnoręcznymi znakami graficznymi; pozostali uczestnicy podpisali własnoręcznie).

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 years, 12 months temu przez Jan Proski. Powód: Poprawiono błąd ortograficzny