Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie akty zgonu (j. niemiecki)

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie akty zgonu (j. niemiecki) Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie akty zgonu (j. niemiecki)

#17799
Jan Proski
Użytkownik

St. Annaberg, am 14 Juli 1921
Auf Grund der Mitteilung der Spezial-Polizei Oberschlesien Gruppe Zabrze (Hindenburg) Abteilung III ist heute eingetragen worden, daß der Grubenarbeiter(!?) Emil Hadrassek Ehemann der Anna geborene Konietzny, 44 Jahre alt, wohnhaft in Hindenburg Kaiser-Wilhelm-Straße 11, geboren zu Zabrze, im Gefecht bei Annaberg im Mai des Jahres tausend neunhundert zwanzig und eins verstorben sei, Tag und Stunde des Todes sind nicht festgestellt worden.
Die Übereinstimmung mit dem Hauptregister beglaubigt.
St. Annaberg, am 14-ten Juli 1921

Góra Świętej Anny, 14 lipca 1921
Na podstawie zawiadomienia Górnośląskiej Policji Specjalnej, Gruppa Zabrze (Hindenburg) oddział III, dokonano dzisiaj wpisu dotyczącego śmierci pracownika kopalnianego(!?) Emila Hadrassek, męża Anny z domu Konietzny, wiek 44 lata, zamieszkałego w Hindenburg ulica Cesarza Wilhelma 11, urodzonego w Zabrzu, który zmarł w czasie walk pod Górą Świętej Anny w maju bieżącego roku. Dnia i godziny zgonu nie ustalono.

Potwierdza się zgodność tego wpisu z wykazem głównym.