Odpowiedz do: Prawo

Strona główna Fora Towarzyskie Prawo Odpowiedz do: Prawo

#17813
Artur Paczyna
Użytkownik

Powoli krystalizuje się linia orzecznicza, która może, ale nie musi utrudnić poszukiwania genealogiczne. Co prawda są różnice w poszczególnych wyrokach, ale generalnie widać trend zmierzający do tego, aby USC nie były zarzucane tego typu wnioskami w sposób masowy.
W mojej ocenie, opisywany pod w/w linkiem wyrok NSA wprowadza nie tylko utrudnienie w postaci konieczności doprecyzowania zakresu podmiotowego dotyczącego poszukiwanych rekordów (co samo w sobie jest kuriozalne, gdyż w skrajnych przypadkach może uniemożliwić poszukiwania w celach naukowych bądź tylnymi drzwiami wprowadzić obowiązek wykazania interesu prawnego, w tym spełnienia wymagań określonych w art. 45 ustawy o ASC – zakres podmiotowy osób uprawnionych do uzyskania odpisów ASC, także dla dostępu do archiwaliów), ale również konieczności wskazania konkretnych numerów ASC (co samo w sobie również jest kuriozalne, gdyż wpisując we wniosku numerację ASC od 1 do ostatniej w danej księdze wypełnimy nałożony przez sąd obowiązek). Zwraca również uwagę, że wyrok de facto sankcjonuje praktykę polegającą na konieczności wskazywania przez wnioskodawców celu udostępnienia ASC przez USC, co może być w niektórych przypadkach przez USC opacznie rozumiane i skutkować podobną praktyką, jak w przypadku żądania doprecyzowania zakresu podmiotowego poszukiwanych rekordów.
Ograniczenie dostępności archiwaliów zdeponowanych w USC może nastąpić w przypadku, gdy wszystkie powyższe przesłanki zostaną wadliwie, tj. na niekorzyść wnioskodawcy zinterpretowane przez USC. Jak będzie, pokaże przyszłość.

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty