Odpowiedz do: Ewangelicka zagadka- Tarnowskie Góry / Repty

Strona główna Fora Poszukiwania Ewangelicka zagadka- Tarnowskie Góry / Repty Odpowiedz do: Ewangelicka zagadka- Tarnowskie Góry / Repty

#18020
Artur Paczyna
Użytkownik

IMHO, Fakt odnotowania w księdze chrztów zboru ewangelickiego w TG, zdarzenia, które miało miejsce poza zborem w TG jest uprawnione i spotykane. Nie było przeciwwskazań, aby w kościele katolickim chrzczone były ewangelickie dzieci. Mogło to dotyczyć nie tylko właścicieli miejscowości, ale również osób przejeżdżających przez miejscowość lub sytuacji nadzwyczajnej w obliczu śmierci. Podobnych przypadków jest sporo chociażby w Radzionkowie, czy Sierakowie. Wzmianka o chrzcie powinna być wpisana do księgi chrztów parafii repeckiej, ale skądinąd wiem, że nie wszystkie zdarzenia były tam odnotowywane. Moim zdaniem, proboszcz wystawił dokument potwierdzający ochrzczenie dziecka i na jego podstawie pastor dokonał wpisu w księdze zboru w TG. Na marginesie dodam, że taka praktyka nie była częsta. Częściej spotykamy w księgach adnotację o wyznaniu rodziców dziecka (w formie: Accatholicus, Evangelicus i skróty od tych wyrazów)

Artur

Jedną tylko wypowiadam prośbę do ludu śląskiego, by pozostał wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski.

Wojciech Korfanty