Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

#18024
Jan Proski
Użytkownik

Nr.182
Scharley am 23. Mai 1903.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, die Hebamme Frau Josefine Drobczyk, wohnhaft in Scharley Landkreis Beuthen, und zeigte an, daß von der Josefa Opielka geborenen Opielka, Ehefrau des Bergmann Josef Opielka, beide katholischer Religion, wohnhaft in Scharley, zu Scharley in der Wohnung des Ehemannes am siebenzehnten Mai des Jahres tausend neunhundert drei vormittags um vier Uhr, ein Mädchen geboren worden sei und daß das Kind die Vornamen Helene Antonie erhalten habe. Die Anzeigende erklärte, daß sie bei der Niederkunft der Opielka zugegen gewesen sei. Ein Druckwort gestrichen. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. (-)Josefine Drobczyk. Der Standesbeamte. (-)… . Die Übereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 23-ten Mai 1903. Der Standesbeamte. (-)…

Nr. 182
Szarlej, 23.05.1903
Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawiła się dzisiaj, o znanej tożsamości, położna Josefine Drobczyk, zamieszkała w Szarleju powiat Bytom i oznajmiła, iż Josefa Opielka urodzona Opielka, żona górnika Josef Opielka, obydwoje wyznania katolickiego, zamieszkała w Szarleju, w mieszkaniu męża w Szarleju, dnia 17.05.1903 o godz. czwartej nad ranem, urodziła dziewczynkę, której nadano imiona Helena / Antonia. Zgłaszająca oznajmiła, iż była obecna przy rozwiązaniu. Skreślono jeden drukowany wyraz. Przeczytano na głos, uznano i podpisano. (-)Josefine Drobczyk. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)… Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 23.05.1903