Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

#18043
Jan Proski
Użytkownik

1896-51-a-julia-opielka-1.jpg

Nr.51
Scharley am 18. Februar 1896.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Bergmann Josef Opielka, wohnhaft in Scharley Landkreis Beuthen, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Josefa Opielka geborenen Opielka, seiner Ehefrau katholischer Religion, wohnhaft bei ihm, zu Scharley in seiner Wohnung am sechszehnten Februar des Jahres tausend achthundert neunzig und sechs vormittags um sieben Uhr, ein Kind weiblichen Geschlechts geboren worden sei, welches die Vornamen Julie, Marie erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. (-)Josef Opielka. Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 18-ten Februar 1896. Der Standesbeamte. (-)…
Nr. 51
Szarlej, 18.02.1896
Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości, górnik Josef Opielka, zamieszkały w Szarleju powiat Bytom, wyznania katolickiego, i oznajmił, iż jego żona Josefa Opielka z d. Opielka, wyznania katolickiego, zamieszkała u niego w Szarleju, w jego mieszkaniu, dnia 16.02.1896 o godz. siódmej rano, urodziła dziecko płci żeńskiej, któremu nadano imiona Julie / Marie. Przeczytano na głos, uznano i podpisano. (-)Josef Opielka. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 18.02.1896

1898-300-a-opielka-jadwiga-1.jpg

Nr.300
Scharley am 10. Oktober 1898.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Bergmann Josef Opielka, wohnhaft zu Scharley Landkreis Beuthen, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Josefa Opielka geborenen Opielka, seiner Ehefrau katholischer Religion, wohnhaft bei ihm, zu Scharley in seiner Wohnung am sechsten Oktober des Jahres tausend achthundert neunzig und acht vormittags um neun Uhr, ein Kind weiblichen Geschlechts geboren worden sei, welches die Vornamen Hedwig, Wiktoria erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und wegen Schreibensunkunde mit seinen Handzeichen versehen. (xxx). Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 10-ten Oktober 1898. Der Standesbeamte. (-)…
Nr. 300
Szarlej, 10.10.1898
Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości, górnik Josef Opielka, zamieszkały w Szarleju powiat Bytom, wyznania katolickiego, i oznajmił, iż jego żona Josefa Opielka z d. Opielka, wyznania katolickiego, zamieszkała u niego w Szarleju, w jego mieszkaniu, dnia 06.10.1898 o godz. dziewiątej przed południem, urodziła dziecko płci żeńskiej, któremu nadano imiona Hedwig / Wiktoria. Przeczytano na głos, uznano i, z powodu niepiśmienności zgłaszającego, zaopatrzono własnoręcznymi znakami graficznymi (xxx). Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 10.10.1898

1902-85-a-opielka-wiktoria-1.jpg

Nr.85
Scharley am 04. März 1902.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, die Hebamme Frau Josefine Drobczyk, wohnhaft zu Scharley Landkreis Beuthen, Religion, und zeigte an, daß von der Josefa Opielka geborenen Opielka, Ehefrau des Bergmanns Josef Opielka, beide katholischer Religion, wohnhaft zu Scharley, zu Scharley in Wohnung des Ehemannes am fünf und zwanzigsten Februar des Jahres tausend neunhundert zwei vormittags um sechs Uhr, ein Mädchen geboren worden sei, und daß das Kind die Vornamen Wiktoria Anastasia erhalten habe. Die Anzeigende erklärte, daß sie bei der Niederkunft der Frau Opielka zugegen gewesen sei. Ein Druckwort gestrichen. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben. (-)Josefine Drobczyk. Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 04-ten März 1902. Der Standesbeamte. (-)…
Nr. 85
Szarlej, 04.03.1902
Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawiła się dzisiaj, o znanej tożsamości, położna Josefine Drobczyk, zamieszkała w Szarleju powiat Bytom, i oznajmiła, iż Josefa Opielka z d. Opielka, żona górnika Józef Opielka obydwoje wyznania katolickiego, zamieszkała w Szarleju, w mieszkaniu męża w Szarlej, dnia 25.02.1902 o godz. szóstej rano, urodziła dziewczynkę, której nadano imiona Wiktoria / Anastasia. Zgłaszająca oświadczyła, iż była obecna przy rozwiązaniu. Przeczytano na głos, uznano i podpisano (-)Josefine Drobczyk. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 04.03.1902

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 2 years, 11 months temu przez Jan Proski.