Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie z niemieckiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z niemieckiego

#18051
Jan Proski
Użytkownik

1897-250-a-opielka-ignacy1.jpg

Nr.250
Scharley am 07. August 1897.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Bergmann Josef Opiolka, wohnhaft zu Scharley Landkreis Beuthen, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Josefa Opiolka geborenen Opiolka, seiner Ehefrau katholischer Religion, wohnhaft bei ihm, zu Scharley in seiner Wohnung am ein und dreißigsten Juli des Jahres tausend achthundert neunzig und sieben nachmittags um acht Uhr, ein Kind männlichen Geschlechts geboren worden sei, welches die Vornamen Ignatz, Peter erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und wegen Schreibensunkunde mit seinen Handzeichen versehen. (xxx). Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 7-ten August 1897. Der Standesbeamte. (-)…
Nr. 250
Szarlej, 07.08.1897
Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości, górnik Josef Opiolka, zamieszkały w Szarleju powiat Bytom, wyznania katolickiego, i oznajmił, iż jego żona Josefa Opiolka z d. Opiolka, wyznania katolickiego, zamieszkała u niego w Szarleju, w jego mieszkaniu, dnia 31.07.1897 o godz. siódmej po południu urodziła dziecko płci męskiej, któremu nadano imiona Ignatz / Peter. Przeczytano na głos, uznano i, z powodu niepiśmienności zgłaszającego, zaopatrzono własnoręcznymi znakami graficznymi (xxx). Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 07.08.1897

1900-277-a-opielka-michal1.jpg

Nr.277
Scharley am 28. September 1900.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Bergmann Josef Opielka, wohnhaft zu Scharley Landkreis Beuthen, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Josefa Opielka geborenen Opielka, seiner Ehefrau katholischer Religion, wohnhaft bei ihm, zu Scharley in seiner Wohnung am fünf und zwanzigsten September des Jahres tausend neunhundert vormittags um fünf Uhr, ein Knabe geboren worden sei und das Kind die Vornamen Michael / Cyprian erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben (-) Josef Opielka. Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 28-ten September 1900. Der Standesbeamte. (-)…
Nr. 277
Szarlej, 28.09.1900
Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości, górnik Josef Opielka, zamieszkały w Szarleju powiat Bytom, wyznania katolickiego, i oznajmił, iż jego żona Josefa Opielka z d. Opielka, wyznania katolickiego, zamieszkała u niego w Szarleju, w jego mieszkaniu, dnia 25.09.1900 o godz. piątej rano urodziła chłopczyka, któremu nadano imiona Michael / Cyprian. Przeczytano na głos, uznano i podpisano(-) Josef Opielka. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 28.09.1900

1905-394-a-opielka-franciszka1.jpg

Nr.394
Scharley am 02. October 1905.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, die Frau Josefa Opielka geborene Opielka, wohnhaft in Scharley Kaminerstraße 34, katholischer Religion, und zeigte an, daß von der Anzeigenden selbst, Ehefrau des Invaliden Josef Opielka katholischer Religion, wohnhaft zu Scharley in der Wohnung des Ehemannes am fünf und zwanzigsten September des Jahres tausend neunhundert fünf vormittags um zwei Uhr, ein Mädchen geboren worden sei und das Kind die Vornamen Franciska / Emilie erhalten habe. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben (-) Josefa Opielka geb. Opielka. Der Standesbeamte. (-)Mika. Die Uebereinstimmung mit dem Haupt-Register beglaubigt. Scharley am 02-ten October 1905. Der Standesbeamte. (-)…
Nr. 394
Szarlej, 02.10.1905
Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawiła się dzisiaj, o znanej tożsamości, Józefa Opielka z d. Opielka, zamieszkała w Szarleju przy ulicy Kamieńskiej 34, wyznania katolickiego, i oznajmiła, iż ona, żona inwalidy Józefa Opielki wyznania katolickiego zamieszkałego w Szarleju, w mieszkaniu męża, dnia 25.09.1905 o godz. drugiej w nocy urodziła dziewczynkę, której nadano imiona Franciska / Emilie. Przeczytano na głos, uznano i podpisano(-) Josefa Opielka z d. Opielka. Urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego (-)Mika. Potwierdza się zgodność z rejestrem głównym. Szarlej, 02.10.1905