Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z Niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie z Niemieckiego Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie z Niemieckiego

#18097
Jan Proski
Użytkownik

totenschein-akt-zgonu-szultz-.jpg

Totenschein
Johann Schulz, Häusler, katholisch,
ist im Jahre 1831
Eintausendachthundertdreiunddreißig
am 28. achtundzwanzigsten Mai
im Alter von 68 Jahren an den Folgen der Engbrüstigkeit
gestorben und am 30. Mai 1831
auf dem hiesigen Kirchhofe
begraben worden.
Dies bescheinigt auf Grund des hiesigen pfarramtlichen
Totenbuches (Jahrg. 1831 Nr. 36)
Groß Neukirch, den 13.ten Juni 1941
Das katholische Pfarramt
(-) Biskun (?)

Akt zgonu (właściwie odpis, wyciąg)
Johann Schulz, chałupnik, katolickiego wyznania, zmarł 28.05.1831 w wieku 68 lat wskutek niewydolności płuc i został pochowany na tutejszym cmentarzu dnia 30.05.1831.
Powyższe zaświadcza się, na podstawie księgi zmarłych (rocznik 1831 Nr. 36) tutejszej kancelarii parafialnej.
Polska Cerekiew, dnia 13.06.1941
Katolicka Kancelaria Parafialna
(-) Biskun (?)

totenschein-akt-zgonu-szultz-franciszka-.jpg

Totenschein
Franziska Schulz, Witwe, katolisch aus
Poln. Neukirch ist im Jahre 1847
Eintausendachthundertsiebenundvierzig
am 15. August fünfzehnten
im Alter von 70 Jahren an Altersschwäche und Schlag
gestorben und am 18. August 1847
auf dem hiesigen Kirchhofe
begraben worden.
Dies bescheinigt auf Grund des hiesigen pfarramtlichen Totenbuches (Jahrg. 1847 Nr.61)
Groß Neukirch, den 13.ten Juni 1941
Das katholische Pfarramt
(-) Biskun (?)

Akt zgonu (właściwie odpis, wyciąg)
Franziska Schulz, wdowa, katolickiego wyznania z Polskiej Cerekwi, zmarła 15.08.1847 w wieku 70 lat na uwiąd starczy i wskutek udaru / porażenia i została pochowana na tutejszym cmentarzu dnia 18.08.1847.
Powyższe zaświadcza się, na podstawie księgi zmarłych (rocznik 1847 Nr. 61) tutejszej kancelarii parafialnej.
Polska Cerekiew, dnia 13.06.1941
Katolicka Kancelaria Parafialna
(-) Biskun (?)