Odpowiedz do: Prośba o odczytanie i tłumaczenie aktu ślubu

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o odczytanie i tłumaczenie aktu ślubu Odpowiedz do: Prośba o odczytanie i tłumaczenie aktu ślubu

#18125
Jan Proski
Użytkownik

slub-schillaj-czock-1898r.jpg

Chropaczow am ersten
October tausend acht hundert neunzig und acht.
Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute, zum
Zweck der Eheschließung:
1. der ledige Hüttenarbeiter Joseph Johann
Schillaj
der Persönlichkeit nach durch den persönlich bekannten Wächter
Franz Dragon von hier anerkannt,
katholischer Religion, geboren den sechszehnten
Dezember des Jahres tausend acht hundert
siebenzig und zwei zu Godullahütte
wohnhaft zu Godulla-
hütte
Sohn des Hütteninvaliden Joseph Schillaj
und dessen Ehefrau Veronica geborenen
Kulka, beide wohnhaft
zu Godullahütte
2. die unverehelichte Grubenarbeiterin
Marie Pauline Czock
der Persönlichkeit nach durch den persönlich bekannten Wächter
Franz Dragon von hier anerkannt,
katholischer Religion, geboren den sechsten
Juni des Jahres tausend acht hundert
achtzig und eins zu Chropaczow
Tochter des Grubeninvaliden Ludwig Czock
und dessen Ehefrau Pauline geborenen
Rocznik beide wohnhaft
zu Chropaczow.

Als Zeugen zugezogen und erschienen:
3. der Wächter Franz Dragon
der Persönlichkeit nach
bekannt,
achtundfünfzig Jahre alt, wohnhaft zu Chropaczow
4. der Bergmann Aleksander Kulka
der Persönlichkeit nach durch den persönlich bekannten
Wächter Franz Dragon von hier anerkannt,
sechsundvierzig Jahre alt, wohnhaft zu Chropaczow.
.
.
.
Vorgelesen, genehmigt und wegen Schreibensunkunde
vom Zeugen Franz Dragon mit Handzeichen
versehen. Joseph Schillaj
Marie Schillaj geborene Czok
x x x Aleksander Kulka

Chropaczów 01.10 1898
Przed niżej podpisanym urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego:
1. samotny, pracownik hutniczy Joseph Johann Schillaj, którego tożsamość potwierdził
znany osobiście urządnikowi Wächter(*) Franz Dragon tu mieszkający, wyznania
katolickiego, urodzony 16.12.1872 w Goduli, tamże zamieszkały, syn inwalidy hutniczego
Joseph Schillaj i jego małżonki Veronica z d. Kulka, obydwoje zamieszkali w Goduli.
2. niezamężna pracowniczka kopalniana Marie Pauline Czock, której tożsamość potwierdził
znany osobiście urządnikowi Wächter(*) Franz Dragon tu mieszkający, wyznania
katolickiego, urodzona 06.06.1881 w Chropaczowie, córka inwalidy górniczego Ludwig
Czock i jego małżonki Pauline z d. Rocznik, obydwoje zamieszkali w Chropaczowie.
świadkami byli:
3. Wächter(*) Franz Dragon, znany osobiście urzędnikowi, 58 lat zamieszkały w
Chropaczowie
4. górnik Aleksander Kulka, którego tożsamość potwierdził znany osobiście urządnikowi
Wächter(*) Franz Dragon tu mieszkający, 46 lat z Chropaczowa.
Urzędnik Stanu Cywilnego skierował do narzeczonych w obecności świadków każdemu z
osobna i po kolei następujące pytanie: czy oświadczają, że chcą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli twierdząco, po czym nastąpiło stwierdzenie urzędnika, iż ogłasza
ich jako prawomocnie zaślubionych małżonków.
Przeczytano na głos, uznano i z powodu niepiśmiennictwa świadka Franz Dragon zaopatrzono własnoręcznymi znakami graficznymi.
– Pozostali uczestnicy podpisali własnoręcznie. –

* strażnik albo dozorca albo pracownik zajmujący się utrzymaniem w ruchu, naprawą lub też konserwacją maszyn i urządzeń jak również różnych objektów produkcyjnych