Odpowiedz do: Baza aliasów

Strona główna Fora Źródła genealogiczne Baza aliasów Odpowiedz do: Baza aliasów

#1843
Krzysztof Bulla
Administrator

Na początek podaje te aliasy, które udało mi się zabrać z parafii, które dość dobrze rozpracowałem.

księga ślubów – parafia Sadów – 12 lutego 1715 – Liszek alias Turek
księga ślubów – parafia Sadów – 19 listopada 1743 – Nowak alias Vilk – Truskolasy
księga ślubów – parafia Sadów – 11 lutego 1748 – Maskara vulgo Stolarz – Harbułtowice
księga ślubów – parafia Sadów – 24 listopada 1744 – Juscyk vel Jurtzyk – Lubliniec
księga ślubów – parafia Sadów – 27 stycznia 1754 – Krawczykowna vel Mazurowna – Trzebień
księga ślubów – parafia Sadów – 19 grudnia 1759 – Murek vel Mazurek – Pusta Kuźnica
księga ślubów – parafia Sadów – 17 lutego 1809 – Maniura alias Krawczyk – Cieszowa
księga ślubów – parafia Sadów – 28 stycznia 1810 – Schuflonka vel Bambinsko – Drutarnia
księga ślubów – parafia Sadów – 7 listopada 1819 – Rösler alias Neumann – Cieszowa
księga ślubów – parafia Sadów – 18 lutego 1819 – Hering alias Hernik – Dębowa Góra
księga ślubów – parafia Boronów – 30 stycznia 1731 – Brol alias Skopek – Boronów
księga ślubów – parafia Boronów – 16 lutego 1744 – Sosnowski alias Odrzwal – Kij
księga ślubów – parafia Boronów – 27 stycznia 1743 – Smalik vulgo Braßek – Hucisko

księga chrztów – parafia Sadów – 13 czerwca 1675 – Grabowi alias vulgo Lesszik – Koszęcin
księga chrztów – parafia Sadów – 16 marca 1678 – Vatola alias Filkowi
księga chrztów – parafia Sadów – 24 lutego 1679 – Mlinczikowi albo Kukawce – Passnice??
księga chrztów – parafia Sadów – 21 września1687 – Dziukowa alias Szoltyska
księga chrztów – parafia Sadów – 8 września 1687 – Sukienik alias Gedwabienski
księga chrztów – parafia Sadów – 14 grudnia 1687 – Kowal alias Smolenia
księga chrztów – parafia Sadów – 19 listopad 1689 – Kaczmarka alias Wulfowa
księga chrztów – parafia Sadów – 6 września 1693 – Rectorka alias Plackowa
księga chrztów – parafia Sadów – 29 grudnia 1693 – Organiscina alias Placzkowa
księga chrztów – parafia Sadów – 11 lipca 1700 – Pemko alias Mularczyk
księga chrztów – parafia Sadów – 16 grudnia 1704 – Kucharzowna alias Kapiczanka
księga chrztów – parafia Sadów – 7 marca 1713 – Czubak alias Matyhsik
księga chrztów – parafia Sadów – 26 grudnia 1718 – Strzelczyk alias vulgo Lapikufel
księga chrztów – parafia Sadów – 29 czerwca 1719 – Kowalik vel alias Banasik
księga chrztów – parafia Sadów – 20 października 1719 – Dworak alias Kucharczyk
księga chrztów – parafia Sadów – 15 października 1733 – Frania vulgo Sklarz – Kierzki
księga chrztów – parafia Sadów – 16 marzec 1739 – Demus alias Gemiolko – Tanina

księga zgonów – parafia Sadów – 5 lutego 1699 – Kusik alias Stryczek
księga zgonów – parafia Sadów – 2 września 1700 – Markieta alias Pietruska
księga zgonów – parafia Sadów – 24 marca 1702 – Sczecina alias Molenda
księga zgonów – parafia Sadów – 20 czerwca 1709 – Krol alias Matihos