Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

#19082
To_Jo
Użytkownik

Rozbark (Rosseberg), dnia 13. lutego 1920

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś znana nam
mężatka Franziska Kalisch z domu Schedwi,

zamieszkała w Rozbarku (Rossberg), Wiesenstraße 16

i zgłosiła, że owdowiała Johanna Schedwi z domu Fikus,

wiek 83 lata, wyznania katolickiego,
zamieszkała w Rozbarku (Rossberg) u zgłaszającej,
urodzona w Karczowie, powiat Niemodlin (Schönwitz, Kreis Falkenebrg) na Górnym Śląsku,
wdowa po inwalidzie górniczym Franz Schedwi,

córka chałupnika (Häusler) Simon´a Fikus i jego małżonki Julianny z domu Pieczyna,
oboje zmarli i ostatnio zamieszkali w Karczowie (Schönwitz),

zmarła w Rozbarku (Rossberg) w mieszkaniu zgłaszającej
dnia 13. lutego 1920 o godzinie 7:00 rano.

Zgłaszająca oświadczyła, że przy ww. zgonie była obecna.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Franziska Kalisch

Urzędnik stanu cywilnego
Kudlek

______________________________________
pozdr. Stefan