Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie skanu dokumentu

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie skanu dokumentu Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie skanu dokumentu

#19108
To_Jo
Użytkownik

Antonienhütte, dnia 10 sierpnia 1878

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
walcownik (Walzwerkarbeiter) Friedrich Matuschek z Antonienhütte,
o tożsamości potwierdzonej przez asystenta/sekretarza (Assistent)
w obszarze dworskim, Anton´a Wilalinskiego z Neudorf,

i zgłosił, że

wdowa Leopoldine Matuschek, wiek 54 lata, wyznania ewangelickiego,
zamieszkała w Antonienhütte, urodzona w Orzesche powiat Pless,
ostatnio zamężna ze zmarłym dozorcą maszyn (Maschinenwärter)
Nicolaus´em Matuschek, córka sztygara (Steiger) David´a Wolff,
i jego małżonki Marie z domu Dohrmann, oboje zmarli (miejsce
nieznane)

zmarła w Antonienhütte w jej mieszkaniu
dnia 10 sierpnia 1878 przed południem o godzinie 5:00.

Przeczytane, potwierdzone, podpisane
Friedrich Matuschek

__________
pzdr. Stefan