Odpowiedz do: Niemieckojęzyczny akt urodzenia z 1895 – prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Niemieckojęzyczny akt urodzenia z 1895 – prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: Niemieckojęzyczny akt urodzenia z 1895 – prośba o tłumaczenie

#19190
To_Jo
Użytkownik

Nr 95
Lubsza, dnia 9 czerwca 1895

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś
znana nam żona robotnika (Arbeiterfrau) Franzka …?
z domu Jeziorzki

zamieszkała w Mokrus,
wyznania katolickiego,
i zgłosiła, że

niezamężna Agnes Jeziorzki, jej siostra, wyznania katolickiego,
zamieszkała u siostry,

w Mokrus, dnia 5 czerwca 1895 o godz. 10:00 wieczorem,
urodziła dziecko płci męskiej
które otrzymało imię August,
oraz że była ona przy porodzie Jeziorzkiej obecna.

Przeczytano, potwierdzono i z powodu braku umiejętności
pisania, podkrzyżykowano.

Urzędnik stanu cywilnego
Fritz

___________
pzdr.Stefan