Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu

Strona główna Fora Tłumaczenia Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu

#19229
To_Jo
Użytkownik

Hohenlohehütte, dnia 25 listopada 1886

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś
nieznana nam Martha Wittek z domu Gorzawski, zamieszkała w Bitkow,
która swoją tożsamość potwierdziła oświadczeniem z mocą przysięgi,
i zgłosiła, że

Robert Wittek, wiek 1,5 roku,
wyznania katolickiego, zamieszkały w Bitkow,
urodzony w Bitkow,
syn zgłaszającej i jej męża,
górnika Franza Wittek,

zmarł dnia 24. listopada 1886 o
godzinie 8:30 po południu.

Przeczytano, potwierdzono i z powodu niepiśmienności
zgłaszającej opatrzone krzyżykami.

Urzędnik stanu cywilnego