Odpowiedz do: Sieroty (pow. Gliwice)

Strona główna Fora Źródła genealogiczne Sieroty (pow. Gliwice) Odpowiedz do: Sieroty (pow. Gliwice)

#19232
To_Jo
Użytkownik

Chodzi pewnie o tzw. kolonizację fryderycjańską, czyli akcję osadniczą zainicjowana przez Fryderyka Wielkiego mającą na celu zagospodarowanie nieużytków we wschodniej części Prus i zwiększenie w ten sposób dochodów państwa. Kolonizacja trwała mniej więcej od drugiej połowy XVIII do początku wieku XIX. Na Górnym Śląsku osiedliło się w wyniku tej akcji ok. 100 -150 tys. ludzi, głównie na terenie między Opolem i Raciborzem. Koloniści pochodzili z głębi Niemiec, w dużej części też z Czech i Moraw, wielu wywodziło się również spośród miejscowej ludności nieposiadającej dotąd własnych gospodarstw.

pzdr. Stefan