Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktów małżeństwa z niemeckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Proszę o przetłumaczenie aktów małżeństwa z niemeckiego Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktów małżeństwa z niemeckiego

#19261
To_Jo
Użytkownik

Szopienice, dnia 2. października 1895

Przed niej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili dziś w celu zawarcia związku małżeńskiego

1. robotnik fabryczny (Werkabeiter) Paul Zabieraj, o znanej tożasamości,
wyznania katolickego, urodzony 23. stycznia 1869 w Siemianowicach (Laurahütte),
syn zmarłego w Siemianowicach (Laurahütte) robotnika fabrycznego Wilhelma Zabieraj
i jego małżonki Marie z domi Piecuch zamieszkałej w Siemianowicach (Laurahütte)

2. Agnes Skiba, niezemężna i bez zawodu, o znanej tożsaamości,
wyznania katolickego urodzona 27. grudnia 1872 w Rudzie Śl. (Ruda) powiat Zabrze,
zamieszkała w Szopienicach (Schoppinitz) w kolonii Morgenroth,
córka zmarłego w Mysowicach rębacza (Häuer) Franza Skiba i jego
małżonki Marie z domu Kokott zamieszkałej w Szopienicach (Schoppinitz) w kolonii Morgenroth

Jako świadkowie zostali obrani i stawili się :

3. gónik (Bergmann) Simon Kokott, o znanej tożsamosci, wiek 44 lata,
zamieszkały w Szopienicach (Schoppinitz) w kolonii Morgenroth

4. górnik (Bergmann) Johann Banasch, o znanej tożsamości, wiek 35 lat,
zamieszkały w Szopienicach (Schoppinitz) – Wilhelminehütte

W obecności świadków urzędnik stanu cywilnego zwrócił się
kolejno do każdego z narzeczonych z pytaniem:
czy oświadczają, że chcą zawrzeć ze sobą związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, po czym
nastąpiło orzeczenie urzędnika stanu cywilnego, że z mocy prawa
uznaje ich odtąd jako prawowite małżeństwo.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano; Paul Zabieraj, Agnes Zabieraj z domu Skiba, Simin Kokott, Johann Banasch

Urzędnik stanu cywilnego

———————————————————
Ewald, ur. 29.11.1909 Siemianowicach (Laurahütte) / 680
wziął ślub po raz drugi dnia 27.09.1941 / 2399 USC Berlin-Mitte (Śródmieście)

syn Georg Josef, ur. 10.08.1912 / L 394 w Siemianowicach (Laurahütte) ,
w Siemianowicach zawarł drugi zw. małżeński dnia 11.3.44 / 60
USC Laurahütte