Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktów małżeństwa z niemeckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Proszę o przetłumaczenie aktów małżeństwa z niemeckiego Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktów małżeństwa z niemeckiego

#19263
To_Jo
Użytkownik

Nr 14.
Michalkowitz, dnia 27. października 1877

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś w celu zawarcia związki małżeńskiego

1. górnik (Bergmann) Franz Kupny, o znanej tożsamości,
wyznania katolickego, urodzony dnia 23. marca 1863 w Maciejkowicach (Maczejkowitz),
zamieszkały w Maciejkowicach (Maczejkowitz), syn zmarłego w Maciejkowicach gospodarza (Bauer) Jacoba Kupny i jego małzonki Marianny z domu Glimos
2. Franziska Popiołek, o znanej tożsamości, wyznania katolickiego, urodzonona 4. października 1855 w Maciejkowicach (Maczejkowitz), zamieszkała w Maciejkowicach
córka zmarłego na Węgrzech (in Ungarn) hutnika (Hüttenarbeiter) Alexander Popiołek
i jego małżonki Veroniki z domu Brzoska zamieszkałej w Maciejkowicach

Jako świadkowie zostali obrani i stawili się:

3. gospodarza (Bauer) Peter Buchatz, o znanej tożsamości,
wiek 49 lat, zamieszkały w Maciejkowicach
4. gospodarz (Bauer) Sebastian Kupny, o znanej tożsamości,
zamieszkała w Maciejkowicach

W obecności świadków urzędnik stanu cywilnego zwrócił się
kolejno do każdego z narzeczonych z pytaniem:
czy oświadczają, że chcą zawrzeć ze sobą związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, po czym
nastąpiło orzeczenie urzędnika stanu cywilnego, że z mocy prawa
uznaje ich odtąd jako prawowite małżeństwo.

Przeczytano, potwierdzono i przez zawierających małżeństwo
jak i przez świadków własnoręcznie podpisano
Franz Kupny, Franziska Kupny z domu Popiołek,
Peter Buchatz, Sebastian Kupny

Urzędnik stanu cywilnego