Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktu urodzin z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Proszę o przetłumaczenie aktu urodzin z niemieckiego Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktu urodzin z niemieckiego

#19286
To_Jo
Użytkownik

Wełnowiec (Hohenlohehütte) , dnia 27. czerwca 1881

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś znany nam

wozak / robotnik transportowy na kopalni (Schlepper) Franz Wittek alias Weiss
zamieszkały w Bytkowie (Bittkow), wyznania katolickiego,
i zgłosił, że

niezamężna Martha Gorzwsky, córka górnika (Bergmann) Franza Gorzawsky
i jego małżonki Antonie, nazwisko panieńskie nieznane, wszyscy wynania katolickiego,
zamieszkali w Bittkow,

w Bittkow w mieszkaniu jej rodziców, dnia 25. czerwca 1881 o godzinie 11:00 w nocy
urodziła dziecko płci męskiej, które otrzymało imiona Josef Paul.

Franz Wittek oświadczył, że był przy porodzie Marthy Gorzawski obecny
i że nieniejszym uznaje on swoje ojcostwo wspomnianego dziecka.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
(dwa wyrazy drukowane skreślono)
Franz Wittek alias Weiss

Urzędnik stanu cywilnego

—————
pzdr. Stefan