Odpowiedz do: Prosze o przetłumaczenie aktu

Strona główna Fora Tłumaczenia Prosze o przetłumaczenie aktu Odpowiedz do: Prosze o przetłumaczenie aktu

#19339
To_Jo
Użytkownik

Karchów (Karchwitz), dnia 14 lutego 1884

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam komoronik (Einlieger) Josef Cisch, zamieszkały w Urabanowicach (Urbanowitz)
i zgłosił, że

Johann Bernasch, komornik (Einlieger), teść zgłaszającego, wiek 68 lat,
wyznania katolickiego, zamieszkały w Urbanowicach (Urbanowitz) u zgłaszającego,

urodzony w Borzysławicach (Borislawitz), żonaty z Franziską z domu Reichel,

syn chałupnika (Häusler) Gregora Bernasch i jego małżonki Theresia z domu Pelka,
oboje dawno zmarli w Borzysławicach (Borislawitz)

zmarł w Urbanowicach (Urbanowitz) dnia 13 lutego 1884 o godzinie 7:00 po południu.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano

Urzędnik stanu cywilnego

Za zgodność z rejestrem głównym
Karchów (Karchwitz), dnia 14. lutego 1884

Urzędnik stau cywilnego

____________________________________
pzdr. Stefan