Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu

Strona główna Fora Tłumaczenia Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie aktu zgonu

#19340
To_Jo
Użytkownik

Karchów (Neusiedel), dnia 20 maja 1940

Wycużnik (Auszügler) Josef Czisch, wdowiec, katolik,
zamieszkały w Urabanowicach (Kreuzlinden),

zmarł w jego mieszkaniu w Urbanowicach (Kreuzlinden)
dnia 6. marca 1926 o godzinie 11:00.

Zmarły urodził się 1 marca 1846 w Urbanowicach (Kreuzlinden).
Ojciec: krawiec (Schneider) Johann Czisch, ostatnio zamieszkały w Urbanowicach (Kreuzlinden)
Matka: Barbara Czisch, z domu Gorzolla, ostatnio zamieszkała w Urbanowicach (Kreuzlinden)

Zmarły był żonaty z Marianną Czisch, z domu Bernais

Zapisano na podstawie ustnego zgłoszenia rolniczki (Ladwirtsfrau) Albertine Wollny,
z domu Czisch, w Urbanowicach (Kreuzlinden).
„Za zgodą organu nadzorczego wpisano na nowo w miejsce nieważnego zapisu nr 19
w rejestrze zgonów z roku 1926”. Zgłaszająca jest nam znana i o fakcie zgonu przekonała
się osobiście.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Czisch

Za zgodność z oryginałem
Karchów (Neusiedel), dnia 20.05.1940

Urzędnik stanu cywilnego
Herink

Przyczyna śmierci: uwiąd starczy (Altersschwäche)
Małżeństwo zmarłego zawarto w 1871 r. w Urbanowicach (Kreuzlinden)

___________
pzdr. Stefan