Odpowiedz do: Prosze o przetłumaczenie aktu małżeństwa z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prosze o przetłumaczenie aktu małżeństwa z niemieckiego Odpowiedz do: Prosze o przetłumaczenie aktu małżeństwa z niemieckiego

#19376
To_Jo
Użytkownik

Nr. 7
Wyrow, am zwanzigsten
April tausend neunhundert und achtzehn

Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen heute zum Zweck der
Eheschließung:

1. Musketier Schuhmacher Raimund
Wittek ledigen Standes
der Persönlichkeit nach auf Grund der Augebots-
Verhandlung anerkannt,
katholischer Religion, geboren am einundzwanzisgten
September des Jahres tausend achthundert
neunzig und fünf zu Bittkow,
Kreis Kattowitz, wohnhaft un Bittkow,
Sohn des Zinkhüttenarbeiters Franz
Wittek und dessen Ehefrau Martha
geborene Gorzawski, vorher erster
verstorben, letztens letztere wohnhaft
in Bittkow,
2. unverehelichte Katharina
Dziubany, ohne Beruf,
der Persönlichkeit nach bekannt,
katholischer Religion, geboren am sechszehnten
April des Jahres tausend achthundert
neunzig und fünf zu Gostin, Kreis
Plessm wohnhaft zu Gostin,
Tochter des Häuslers Franz Dziubany
und dessen Ehefrau Susanne
geborene Kascha,
wohnhaft zu Gostin.

Als Zeugen wurden zugezogen und erschienen

3. Häuer Paul Rzepka
der Persönlichkeits nach bekannt,
44 Jahre alt, wohnhaft in Gostin, Kreis Pless,

4. der Häuer Joseph Dziubany,
der Persönlichkeit nach bekannt,
31 Jahre alt, wohnhaft in Mittel Lazisk
Kreis Pless

Der Standesbeamte richtete an die Verlobten einzeln und
nacheinander die Frage:
ob sie die Ehe miteinander eingehen wollen.
Die Verlobten bejahen diese Frage und der Standesbeamte
sprach hierauf aus,
daß sie kraft des Bürgerlichen Gesetzbuches nunmehr rech-
mäßig verbundene Eheleute seien.

Der Schuhmacher Raimund Wittek
erklärt, daß er das von seiner nunmehrigen
Ehefrau am 16. Mai 1917 zu Gostin ge-
borene im diesseitigen Geburtsregister pro 1917
unter No 50 beurkundete Kind Paul
als das seinige anerkenne.

Vorgelesenm genehmigt und unterschrieben
Raimund Wittek,
Katharina Wittek geborene Dziubany
Paul Rzepka
Joseph Dziubany

Der Standesbeamte

Die Übereinstimmung mit dem Hauptregister beglaubigt
Wyrow, am 20. April 1918
Der Standesbeamte

____________________________________________________
Nr. 7
Przed niżej podpisany urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś w celu
zawarcia związku małżeńskiego

1. muszkieter i szewc Raimund Wittek, stanu wolnego,
o tożsamości uznanej w wyniku rozprawy prześlubnej,
wyznania katolickiego, urodzony 21. września 1895
w Bytkowie (Bittkow), powiat Katowice (Kattowitz),
zamieszkały w Bytkowie,
syn robotnika huty cynku Franza Wittek i jego małżonki
Marthy z domu Gorzawski, pierwszy zmarły, druga zamieszkała
w Bytkowie,

2. niezamężna Katharina Dziubany,
o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzona 16. kwietnia 1895 w Gostyniu (Gostin)
powiat Pszczyna (Pless),
córka chałupnika (Häusler) Franza Dziubany
i jego małżonki Susanny z domu Kascha,
zamieszkała w Gostyniu

Jako świadkowie zostalo obrani i stawili się

3. Rębacz ( Häuer) Paul Rzepka
o znanej tożsamości, wiek 44 lata,
zamieszkały w Gostyniu, Powiat Pszczyna

4. Rębacz Josef Dziubany,
o znanej tożsamości, wiek 31 lat,
zamieszkały w Łaziskach

Urzędnik stanu cywilnego skierował kolejno
obojga z narzeczonych pytanie:
czy chcą ze sobą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco,
i urzędnik stwiedził, że mocą przepisów kodeksu cywilnego
są odtąd prawnie związanymi małżonkami.

Szewc Raimund Wittek oświadczył,
że dziecko o imieniu Paul,
urodzone przez jego obecną żonę
dnia 16. maja 1917 r. w Gostyniu,
i wpisane w tutejszym rejestrze urodzeń
pod numerem 50 / 1917,
uznaje on jako swoje.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Raimund Wittek,
Katharina Wittek z domu Dziubany
Paul Rzepka
Joseph Dziubany

Urzędnik stanu cywilnego

Za zgodność z rejestrem głównym
Wyry, dnia 20.kwietnia 1918
Urzędnik stanu cywilnego

_____________
pzdr. Stefan

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 years, 10 months temu przez To_Jo.