Odpowiedz do: Tłumaczenie z jezyka niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Tłumaczenie z jezyka niemieckiego Odpowiedz do: Tłumaczenie z jezyka niemieckiego

#19403
To_Jo
Użytkownik

Nr 624

Poznań (Posen), dnia 7. kwietnia 1890

Nadzorcy (Inspektor) miejscowego szpitala miejskiego
dostarczono pisemny meldunek z dnia wczorajszego,
o tym, że robotnik (Arbeiter) Matthias Pawlicki, wiek 69 lat,
wyznania katolickiego, zamieszkały w Poznaniu,
Neuestrasse 10 (ul. Nowa), urodzony w Dubinie (Dubin),
powiat Krobia (Kröben), żonaty z Agnes z domu Minta,
syn zmarłych młynarzy (Müller), małżeństwa Albert Pawlicki
i Franziska z domu Popracka (?),
zmarł w wyżej wymienionym zakładzie dnia 5. kwietnia 1890 roku
o godzinie 12:30 po południu.

Formularz obok został skreślony.

Urzędnik stanu cywilnego
….

Udar mózgu (Schlagfluß)

=======================================================================

Nr 6.

Poznań (Posen), dnia 7. stycznia 1895

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś w celu
zawarcai związku małżeńskiego:

1. czeladnik kołodziej (Stellmachergeselle) Josef Pawlicki, o tożsamości potwiedzonej
na podstawie dokumentów złożonych w rozmowie przdślubnej, wyznania katolickiego,
urodzony 15. marca 1865 w Baszkowie (Baschkow), powiat Krotszyn (Krotoschin),
zamieszkały w Poznaniu (Posen), Schützenstraße 11,
syn zamrłego robotnika (Arbeiter) Mathiasa Pawlicki, ostatnio zamieszkałego
w Poznaniu, i jego małżonki Agnes z domu Minta zamieszkałej w Poznaniu,

2. niezamężna służąca (Dienstmädchen) Agnes Paluszkiewicz, o tożsamości
potwiedzonej na podstawie dokumentów przedłożonych w rozmowie przedślubnej,
wyznania katolickiego, urodzona 17. stycznia 1879 w Baszkowie (Baschkow),
powiat Krotoszyn, zamieszkala w Poznaniu, Schützenstraße 21,
córka małżeństwa przedsiębiorców budowlanych (Bauunternehmer) Valentina
Paluszkiewicz i Marianny z domu Kędziora, zamieszkałych w Baszkowie (Baschkow),
powiat Krotoszyn.

Jako świadkowie zostalo obrani i stawili się:

3. mistrz szewski (Schuhmachermeister) Stanislaus Skarzyński, o tożsamości potwierdzonej
na podstawie policyjnej karty meldunkowej, wiel 36 lat, zamieszkały w Poznaniu,
Schützenstraße 13,

4. malarz (Maler) Valentin Wabinski, o tożsamości potwiedzonej na podstawie policyjnej
karty meldunkowej, wiek 43 lata, zamieszkały w Poznaniu, Schützenstraße 11,

W obecności świadków urzędnik stanu cywilnego zwrócił się kolejno do
obojga narzeczonych z pytaniem:
czy oświadczają, że chcą zawrzeć ze sobą związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, na co urzędnik stanu cywilnego
orzekł, że na mocy ustawy ogłasza ich odtąd prawnie związanymi małżonkami.

Przeczytano, potwiedzono i podpisano
Josef Pawlicki
Agnes Pawlicki z domu Paluszkiewicz
Stanislaus Skarzyński
Walentrn Wabinski

Urzędnik stanu cywilnego

________
pzdr. Stefan