Odpowiedz do: Prosze o przetłumaczenie aktu zgonu z niemieckiego

Strona główna Fora Tłumaczenia Prosze o przetłumaczenie aktu zgonu z niemieckiego Odpowiedz do: Prosze o przetłumaczenie aktu zgonu z niemieckiego

#19434
To_Jo
Użytkownik

Hohenlohehütte 14. lipca 1903

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś
znana nam

wdowa Martha Wittek z domu Gorzawski
zamieszkała w Bittkow
i zgłosiła, że

Josef Wittek
wiek 4 miesiące, 11 dni
wyznania katolickiego
zamieszkały w Bittkow
urodzony w Bittkow
syn niezamężnej robotnicy kopalni (Grubenarbeiterin) Franziska Wittek

zmarł w Bittkow dnia 13. lipca 1903 o godzinie 7:00 po południu

Zgłaszająca była przy zgonie jej wnuka obecna.

Przeczytano, potwiedzono i z powodu niepiśmienności
przez zgłaszajacą opatrzone odręcznymi znakami XXX

Urzędnik stanu cywilnego

________
pzdr. Stefan