Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Proszę o przetłumaczenie Odpowiedz do: Proszę o przetłumaczenie

#19439
To_Jo
Użytkownik

Hohenlohehütte, dnia 5 stycznia 1901

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawiła się dziś
znana nam

Martha Wittek z domu Gorzawski, zamieszkała w Bitkow,

i zgłosiła, że Johann Wittek, wiek 1 rok 6 miesięcy i 10 dni,
wyznania katolickiego, zamieszkały w Bitkow, urodzony w Bitkow,

syn zgłaszającej i jej męża, fornala / stajennego (Pferdeknecht) Franza Wittek,

zmarł w Bitkow dnia 4, stycznia 1901 o godzinie 7:30 po południu.

Przeczytano, potwierdzono i z powodu niepismienności
przez zgłaszającą jej odręcznymi znakami opatrzone
XXX

Urzędnik stanu cywilnego

________________
pzdr. Stefan