Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie.

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie. Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie.

#20101
Jan Proski
Użytkownik

Gostyń, 29.05.1898
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dzisiaj, o uznanej tożsamości potwierdzonej przez znanego urzędnikowi policjanta pomocniczego Jakob Rzepka z Gostynia,
cieśla Johann Gandyk,
zamieszkały w Wyrach powiat Pszczyna i zgłosił, że dożywotniczka Catharina Schewior, z domu Zur, 85 lat, wyznania katolickiego, zamieszkała i urodzona w Wyrach, wdowa po zmarłym w Wyrach chałupniku Mathäus Schewior,
córka komornika Thomas Zur i jego żony Susanna, z domu Chwola, obydwoje zmarli w Wyrach,
zmarła w Wyrach w mieszkaniu dożywotnika Josef Handel,
dnia 29.05.1898 o godz. 6:15 po południu.
Zgłaszający oznajmił, iż był obecny przy jej śmierci.

Przeczytano na głos, uznano i podpisano
Johann Gandyk

Urzędnik USC
Glettnik

Potwierdza się zgodność z registrem głównym
Gostyń, 29.05.1898
Urzędnik USC
Glettnik

Notatka z prawej strony.

Małżonek zmarłej dożywotniczki Katharina Siewior nosi imię Malcher,
jej matka nazywa się Maria z domu Klima.
Wpisano na mocy zarządzenia Królewskiego Sądu Rejonowego Mikołów z dnia 09.11.1907
Urzędnik USC
Glettnik
Zgodność potwierdzono, Mikołów, 03.01.1908
Pisarz sądowy Królewskiego Sądu Rejonowego