Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

#20127
Jan Proski
Użytkownik

1.SALAMON.jpg

Świerklany Górne, 12 lipca 1885
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawiła się dzisiaj, o znanej tożsamości,
żona właściciela gruntu [ chałupnik, zagrodnik albo kmieć ] Marianna Salamon z domu Wibjok(?), zamieszkała w Świerklany Dolne, i zgłosiła, że
Johann Salamon jej małżonek, 50 lat, katolickiego wyznania, zamieszkały w Świerklany Dolne, urodzony w Pohlom [ Połomia ], syn zmarłego w Pohlom kmiecia Johann Salamon i jego zmarłej żony (imię i nazwisko nieznane),
zmarł 12 lipca 1885 przed południem o godz. 10:00 w Świerklany Dolne w jego mieszkaniu.

Przeczytano na głos, uznano i z powodu niepiśmiennictwa zgłaszającej zaopatrzono jej własnoręcznymi znakami graficznymi.

2.WYBIOK.jpg

Świerklany Górne, 30 maja 1900
przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawił się dzisiaj, o znanej tożsamości,
właściciel gruntu [ chałupnik, zagrodnik albo kmieć ] Ignatz Ciemienga, zamieszkały w Świerklany Dolne i zgłosił, że
(?die Mutter?) Marianna Salamon urodzona Wybiok(?), 67 lat, katolickiego wyznania, zamieszkała w Świerklany Dolne, urodzona w Świerklany Dolne, córka zmarłych, nieznanych rodziców,
zmarła w Świerklany Dolne 29 kwietnia 1900 o godz. 5:00 rano (?Vormittags um 5 früh?).