Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

#20228
Jan Proski
Użytkownik

akt_zgonu_stockfisch_jakob_1913-scaled.jpg

Zawodzie, 16.07.1913
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawił się dzisiaj,
o tożsamości potwierdzonej przez pracownika biurowego Johannes Zajonc z Bogucic,
konserwator maszyn Johann Tynior,
zamieszkały w Bogucicach, Kaiserin-Augusta-Straße 11,
i oznajmił, iż inwalida górniczy Jakob Stockfisch,
83 lata, katolickiego wyznania, zamieszkały w Bogucicach, Kaiserin-Augusta-Straße 14,
urodzony w Szopienicach, ożeniony z Maria z domu Kroll, zamieszkałą w Bogucicach,
syn węglarza [smolarza] Bartolomäus Stockfisch i jego żony Katarina z domu Bara, obydwoje ostatnio zamieszkali w Szopienicach i tam też zmarli,
zmarł 15.07.1913 o godz. 18:30 w Bogucicach we własnym mieszkaniu.
Zgłaszający był obecny przy zgonie.
Przeczytano na głos, uznano i podpisano
(-) Johann Tynior

akt_malzenstwa_stockfisch_johann_franciska_1896-scaled.jpg

Zawodzie, 01.06.1896
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawili się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego
1.) samotny, pracownik dołowy [śleper] Johann Gregor Stockfisch,
o znanej tożsamości, katolickiego wyznania, urodzony 03.03.1873 w Bogucicach powiat Katowice i tam też zamieszkały,
syn konserwatora maszyn w stanie spoczynku Jakob Stockfisch i jego żony Maria z domu Kroll zamieszkałych w Bogucicach.
2.) samotna, pracownica kopalniana Franziska Martha Jurscha,
o znanej tożsamości, katolickiego wyznania, urodzona 31.12.1874 w Bogucicach powiat Katowice i tam też zamieszkała,
córka inwalidy górniczego i pomocnika służby porządkowej Andreas Jurscha i jego żony z domu Ciesla(?) zamieszkałych w Bogucicach.
Jako świadkowie zostali powołani i zgłosili się:
3.) cieśla górniczy Anton Loch, o znanej tożsamości, 35 lat z Bogucic,
4.) (…) Josef Kaschta(?), o znanej tożsamości, 38 lat z Bogucic.
Urzędnik Stanu Cywilnego skierował do narzeczonych w obecności świadków każdemu z
osobna i po kolei następujące pytanie: czy oświadczają, że chcą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli twierdząco, po czym nastąpiło stwierdzenie urzędnika, iż ogłasza
ich jako prawomocnie zaślubionych małżonków.
Przeczytano na głos, uznano i podpisano …

Notatka z prawej strony:
H.[Hinweis-wskazówka] Córka Anna Martha urodzona 02.07.1912 w Bogucicach USC Katowice nr. II 532 / 1912
zawarła związek małżeński 28.12.1943 w Krakowie-Miasto nr. 267 /43.

Notatka w dolnej części:
H.[Hinweis-wskazówka] Córka Elisabeth Helene urodzona 29.08.1910 w Bogucicach nr. 693 /10 zawarła związek małżeński 06.04.1940 w Katowicach nr. 563 / 40.

12_113_0_0_43_0165_1826_sl-scaled.jpg

16. maja zaślubił Mathias Bisacki kawalera Bartek Stockfisch ze Słupna [Mysłowice] z dziewką [służącą] Catharina Bara z Roździeń.
Świadkowie: Bartek(!) Stockfisch ze Słupna i Andreas Januszowicz z Mysłowic.

12_113_0_0_21_0267_1806_ur-scaled.jpg

22. Wyżej wymieniony Johann Krupski ochrzcił w tutejszym kościele parafialnym syna chałupnika ze Słupna Bartek Stockfisch i jego żony Helena z domu Garczarzonka urodzonego wczoraj wieczorem o godz. 7:00, któremu nadano imię Bartholomaeus.
Chrzestni: Johann Stolarczyk i Marianna Bielska wszyscy ze Słupna.