Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

#20279
Jan Proski
Użytkownik

akt_slubu_jurscha_peter__1894-scaled.jpg

Dąbrówka Mała, 23.07.1894
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawili się dzisiaj, w celu zawarcia związku małżeńskiego:
1.) górnik Peter Paul Jurscha, samotny, o znanej tożsamości, katolickiego wyznania, urodzony 10.05.1868 w Bogucicach, powiat Katowice, zamieszkały w Bogucicach,
syn górnika Andreas Jurscha i jego żony Marianna z domu Ciesla zamieszkałych w Bogucicach,
2.) samotna Maria Josepha Kalinowski, katolickiego wyznania, o znanej tożsamości, urodzona 18.03.1873 w Bogucicach, powiat Katowice, zamieszkała w Dąbrówce Małej,
córka pracownika przemysłowego Walentin Kalinowski i jego żony Maria z domu Makowski zamieszkałych w Dąbrówce Małej.
Świadkowie:
3.) górnik Bartek Piegsa, znany co do osoby, 47 lat zamieszkały w Dąbrówce Małej,
4.) górnik Johann Kwaśny, znany co do osoby, 30 lat zamieszkały w Dąbrówce Małej.
Urzędnik Stanu Cywilnego skierował do narzeczonych w obecności świadków każdemu z
osobna i po kolei następujące pytanie: czy oświadczają, że chcą zawrzeć związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli twierdząco, po czym nastąpiło stwierdzenie urzędnika, iż ogłasza
ich jako prawomocnie zaślubionych małżonków.
Przeczytano na głos, uznano …

akt_zgonu_jurscha_maria_1898.jpg

Zawodzie, 07.12.1898
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawił się dzisiaj, znany co do osoby, rębacz Peter Jurscha, zamieszkały w Zawodzie Kolonia Trójkąt [Drajok] i zgłosił, że jego dziecko
Maria Martha Jurscha
w wieku 5-ciu miesięcy, katolickiego wyznania, zamieszkała i urodzona w Zawodzie-Trójkąt, powiat Katowice, córka zgłaszającego i jego żony Maria z domu Kalinowski,
zmarła 06.12.1898 o godz. 22:00 w Zawodzie-Trójkąt, powiat Katowice.
Przeczytano na głos, uznano …

Dopisek z prawej strony:
– krztusiec [wygląda na przyczynę zgonu]
– 02.07.98 [wygląda na datę urodzenia]

akt_zgonu_jurscha_peter_1898.jpg

Zawodzie 28.10.1898
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawiła się dzisiaj, znana co do osoby, Josefa Jurscha z domu Nowok, zamieszkała w Zawodzie Kolonia-Trójkąt, i zgłosiła, że jej dziecko,
Peter Urban Jurscha,
w wieku 3 lat, katolickiego wyznania, zamieszkały i urodzony (*09.16.1895) w Bogucicach, syn zgłaszającej i jej męża rębacza Vincent(?) Jurscha zmarł 27.10.1898 o godz. 12:30 w Zawodzie-Trójkąt powiat Katowice.
Przeczytano na głos, uznano …

Dopisek z prawej strony:
– szkarlatyna [wygląda na przyczynę zgonu]