Odpowiedz do: Tłumaczenie życiorysu

Strona główna Fora Tłumaczenia Tłumaczenie życiorysu Odpowiedz do: Tłumaczenie życiorysu

#20590
Jan Proski
Użytkownik

45_1191_0_25_102613_0009.jpg
Mój życiorys.
Ja, Joseph Globisch, urodziłem się 13 marca 1863 jako syn zagrodnika (na własnym gruncie) Paul Globisch i jego żony Barbara z domu Kopetzki w Olbrachcice (Polnisch-Olbersdorf), powiat Prudnik (Neustadt), Okręg Administracyjny Opole (Oppeln) i uczęszczałem od szóstego do czternastego roku życia do tamtejszej szkoły podstawowej, w której przez pierwsze 4 lata zajęcia odbywały się tylko w języku polskim. Po zwolnieniu z tej szkoły przygotowywałem się do zdobycia zawodu nauczyciela, częściowo prywatnie, częściowo w Königlichen Präparandie (placówka edukacyjna do zdobycia pierwszego stopnia wykształcenia) w Białej (Zülz) i w marcu 1882 zdałem egzamin wstępny do seminarium nauczycielskiego w Białej. Tu muszę dodać, iż moje wykształcenie podstawowe było słabe. W wieku czternastu lat nie rozumiałem języka niemieckiego prawie wcale i nie wiedziałem nic o niemieckiej gramatyce, o wypracowaniach, o geografii itd.
Po trzech latach uczęszczania do seminarium w Białej, zdałem tam 12 marca 1885 egzamin końcowy.
Od 1 kwietnia 1885 do 31 grudnia 1886 byłem nauczycielem pomocniczym w 5-cio klasowej katolickiej szkole w Mokra (Mokrau) powiat Pszczyna (Pless) i uczyłem tam w sumie około 250 dzieci w czwartej i piątej klasie, za co otrzymywałem oprócz normalnego w tamtych czasach zarobku rocznego w wysokości 540 M.(Mark) dodatek w wysokości 120 M. rocznie.
Zgodnie z zarządzeniem Królewskiego Rządu Okręgowego w Opolu z dnia 13 grudnia 1886 roku (K.A.IV Nr.4343b) otrzymałem tymczasowo od 1 stycznia 1887 roku czwarte, nieobsadzone stanowisko nauczycielskie w szkole katolickiej w Lędziny (Lendzin), powiat Pszczyna, które zajmowałem do 14 kwietnia 1891 roku.
W marcu 1891 roku zostałem wybrany przez upoważnionego właściciela majątku jako nauczyciel jednoklasowej, katolickiej szkoły w Stanowice (Stanowitz) powiat Rybnik, gdzie też dnia 1 kwietnia 1891 roku zostałem skierowany przez Królewski Rząd Okręgowy w Opolu (K.A.III Nr.1600b) i dnia 15 kwietnia rozpocząłem pracę. Szkoła liczyła 91 dzieci i została przekształcona dnia 1 lipca 1891 roku w szkołę dopołudniową (dwuklasowa z 1 nauczycielem). W roku 1899 dobudowano drugie pomieszczenie klasowe i przygotowano miejsce dla drugiego nauczyciela, które zostało zajęte w roku 1900. Liczba uczniów wzrastała nieustannie wskutek otwarcia Kopalni Dubieńsko w leżącej w pobliżu Czerwionce. Szkoła, z powodu wzrostu liczby uczniów do 140, powiększyła się w roku 1904 do trzyklasowej z dwoma nauczycielami. W roku 1918 liczba uczniów wzrosła do 180. Na polecenie Rządu Okręgowego … (koniec pierwszej strony)

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 year, 7 months temu przez Jan Proski.
  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 year, 7 months temu przez Jan Proski.