Odpowiedz do: Medrella

Strona główna Fora Źródła genealogiczne Medrella Odpowiedz do: Medrella

#20657
Jan Proski
Użytkownik

Wskazówka pod oknem „Odpowiedź”
Maximum file size allowed is 2 MB.

Maksymalna wielkość pliku(-ów), tzn. jednorazowej przesyłki, wynosi 2MB. Niekiedy trzeba je skompresować albo wysłać pojedyncze pliki po kolei, niejako „na piechotę”.