Odpowiedz do: akt zgonu

Strona główna Fora Tłumaczenia akt zgonu Odpowiedz do: akt zgonu

#20977
Jan Proski
Użytkownik

Katowice, 05.02.1883
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawili się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego:
1.) pracownik fabryczny Joseph Lampart o znanej tożsamości, katolickiego wyznania, urodzony 21.10.1857 w Hluczynie [Hultschin, Hlučín obecnie w Czechach] powiat Racibórz, zamieszkały w Lipinach powiat Bytom Górny Śląsk, syn tkacza Lorenz Lampart i jego żony Johanna z domu Holuscha, zamieszkałych w Hluczynie i tam też zmarłych.
2.) niezamężna, Johanna Steier, o znanej tożsamości, katolickiego wyznania, urodzona 23.06.1859 w Józefowcu [Josephsdorf, obecnie Katowice – Wełnowiec / Józefowiec] powiat Katowice, zamieszkała w Katowicach, córka pracownika kolejowego zatrudnionego przy załadowywaniu wagonów towarowych Paul Steier i jego żony Hedwig z domu Kot zamieszkałych w Katowicach.
Świadkami byli:
3.) pracownik fabryczny Joseph Stellmach o tożsamości potwierdzonej przez znanego spod numeru jeden pracownika fabrycznego Józefa Lamparta, 28 lat, zamieszkały w Sielcach [Sosnowiec] w Rosji
4.) asystent biurowy Paul Spaniel o znanej tożsamości, 23 lata, zamieszkały w Katowicach.