Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

#21226
Jan Proski
Użytkownik

1.jpeg

Chropaczów 01.10.1894

Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawili się dzisiaj w celu zawarcia związku małżeńskiego:

1.) Vordermann [ brygadzista, majster, zwierzchnik ] w hucie cynku Josef Wadowski, o tożsamości uznanej w oparciu o oświadczenie tu mieszkającego i osobiście znanego wytapiacza cynku Johann Matuszczyk, katolickiego wyznania, urodzony 19.03.1870 w Jeleń [ obecnie należy do Jaworzna ] w Cesarstwie Austro-Węgierskim, zamieszkały w Chropaczowie,
syn zmarłego w Jeleń Grundbesitzers [ dzierżawcy albo właściciela gruntu ] Franz Wadowski i jego żony Regina z domu …(?) zamieszkałej w Chropaczowie

2.) niezamężna pracownica w hucie cynku Pauline Penkalla, o tożsamości uznanej w oparciu o oświadczenie tu mieszkającego i osobiście znanego wytapiacza cynku Johann Matuszczyk, katolickiego wyznania, urodzona 22.12.1868 w Mokre [ obecnie należy do Mikołowa ] powiat Pszczyna, zamieszkała w Chropaczowie,
córka zmarłego w Mokre komornika [ lokatora ] Carl Penkalla i jego żony Marianna z domu Nowrot (Navrot?) zamieszkałej w Chropaczowie.