Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu urodzenia

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie aktu urodzenia Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu urodzenia

#21347
Jan Proski
Użytkownik

akt-urodzenia-jana-zgondek-syna-marii-zgondek-z-domu-storek-scaled.jpg

Królewska Huta, 28.08.1875
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawiła się dzisiaj, o znanej tożsamości, Susanna po mężu Storek z domu Basan, zamieszkała w Dowierschowitz [?] koło Świerklańca, i zgłosiła, że Maria Zgondek z domu Storek, żona górnika Christian Zgondek, obydwoje wyznania ewangelickiego, zamieszkała w Królewskiej Hucie przy Kronprinzen Straße [ ulica Księcia Koronnego ], urodziła w Królewskiej Hucie w mieszkaniu jej męża, dnia 20.08.1875 po południu o godz. 17:30 dziecko płci męskiej, któremu nadano imię Johann.
Susanna Storek oświadczyła, iż była obecna przy rozwiązaniu Marie Zgondek.
Przeczytano na głos, uznano i (z powodu nieumiejętności pisania zgłaszającej) zaopatrzono własnoręcznymi znakami graficznymi XXX.

Dobieszowice? Uważam, iż to mogło by być (przy odrobinie fantazji).