Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu urodzenia

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie aktu urodzenia Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu urodzenia

#21348
Jan Proski
Użytkownik

akt-urodzenia-emilii-zgondek-corki-marii-zgondek-z-domu-storek-scaled.jpg

Królewska Huta 07.07.1877
Przed niżej podpisanym urzędnikiem USC stawił się dzisiaj pracownik kopalniany Christian Zgondek, o tożsamości potwierdzonej przez znanego urzędnikowi pracownika / pomocnika biurowego Rosenblatt, zamieszkały w Królewskiej Hucie przy ulicy Księcia Koronnego, ewangelickiego wyznania i zgłosił, że Marie Zgondek z domu Storek, jego żona, ewangelickiego wyznania, zamieszkała z nim, urodziła w Królewskiej Hucie w jego mieszkaniu dnia 01.07.1877 po południu o godz. 17:00 dziecko płci żeńskiej, któremu nadano imię Emilie.
Przeczytano na głos, uznano i (z powodu nieumiejętności pisania zgłaszającego) zaopatrzono własnoręcznymi znakami graficznymi XXX.

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 year, 2 months temu przez Jan Proski.