Odpowiedz do: Tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Tłumaczenie Odpowiedz do: Tłumaczenie

#21573
Jan Proski
Użytkownik

Fort-Barraux (Département Isère), den 28. März 1919
Ich Edgar, Hermann Wischeropp bin am 8. November 1892 in Birtultau (Preußen, Kreis Rybnik, Ober-Schlesien) als jüngster Sohn des komiss. [ kommissarischen ? ] Amtsvorstehers Hermann Wischeropp und seiner Gattin Melanie, geb. Werner (beide zur Zeit wohnhaft in Ratibor, Ober-Schlesien) geboren. Ich bin evangelischer Konfession. Nach Besuch der Volksschule in Königsdorf-Jastrzemb (Kreis Rybnik, Ober-Schlesien) sowie der städtischen Volksschule in Ratibor genoß ich meine berufliche Vorbildung auf der Präparandenanstallt zu Pleß (Ober-Schles) und dem Lehrer-Seminar zu Kreuzburg (Ober-Schles.). Auf Grund der im Januar 1914 zu Kreuzburg abgelegten 1. Lehrerprüfung wurde ich vom 1. April 1914 ab an der Volksschule zu Czerwionka (Preußen, Kreis Rybnik), Ober-Schlesien) auftragsweise beschäftigt, wo ich bis zum 1.Februar 1915 tätig war. Am 2. Februar 1915 trat ich in den Heeresdienst. Im Felde am 22. August 1917 zum Offizier (bei Res. Inf. Reg. 130) befördert, geriet ich am 8. September 1917 in französische Gefangenschaft (bei Verdun, Chaume-Wald). Seit 5. Oktober 1917 bin ich hier im Offiziers-Gefangenenlager Fort-Barraux untergebracht, die Zeit meiner Gefangenschaft habe ich nach Möglichkeit zur Weiterführung beruflichen Studiums ausgenutzt, unter anderem auch an den hier bestehenden pädagogischen Lagerkursen teilgenommen. Am 14.-17. Februar d.J. fand unter Vorsitz des von der Deutschen Regierung beauftragten, neutralen Kommissars die 2. Lehrerprüfung statt (entsprechend den Bestimmungen über die Prüfung für die endgültige Anstellung der Volksschullehrer v. 13. Juli 1912), der ich mich mit dem Erfolg „Sehr gut“ unterzog. Ich habe den Wunsch, nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft die Tätigkeit an meiner früheren Stelle (Czerwionka, Ober.-Schles.) als endgültig angestellter Lehrer wieder aufnehmen zu können.
Edgar Wischeropp, Lehrer Leutnant d. Res. (Res. Inf. Reg. 130).

Fort Barraux w departamencie Isère, dnia 28 marca 1919
Ja Edgar, Hermann Wischeropp urodziłem się 08 listopada 1892 w Biertułtowy w powiecie Rybnik jako najmłodszy syn komisarycznego
-[?] naczelnika urzędu Hermann Wischeropp i jego żony Melania z domu Werner (obydwoje aktualnie mieszkający w Raciborzu, Górny Śląsk). Jestem ewangelickiego wyznania. Po ukończeniu szkoły podstawowej, do której uczęszczałem w Jastrzębie-Zdrój i w Raciborzu, zdobyłem zasadnicze kwalifikacje zawodowe w instytucie przygotowawczym w Pszczynie i w seminarium nauczycielskim w Kluczborku. W styczniu 1914 złożyłem w Kluczborku egzamin nauczycielski pierwszego stopnia i od 01.04.1914 zostałem zatrudniony jako nauczyciel tymczasowy w szkole podstawowej w Czerwionce powiat Rybnik gdzie pracowałem do 01.02.1915.
02.02.1915 wstąpiłem do służby wojskowej. Na polu walki awansowałem 22.08.1917 do stopnia oficerskiego. 08.09.1917 dostałem się pod Verdun, Las-Chaume, do niewoli francuskiej. Od 05.10.1917 jestem tu, w Fort-Barraux w obozie jenieckim dla oficerów. Czas niewoli wykorzystywałem, stosownie do posiadanych możliwości, do podniesienia poziomu wykształcenia zawodowego. Brałem między innymi udział w kursach pedagogicznych organizowanych w obozie. W dniach 14 do 17 lutego bieżącego roku odbył się, pod przewodnictwem neutralnego komisarza wyznaczonego przez rząd niemiecki, egzamin nauczycielski drugiego stopnia (stosownie do zarządzenia z 13.07.1912 o przyjęciu w poczet nauczycieli i o prawach do stałego zatrudnienia), który zdałem z oceną „bardzo dobry”. Moim życzeniem jest, po powrocie z niewoli, podjęcie pracy w poprzednim miejscu, w Czerwionce, jako na stałe zatrudniony nauczyciel.
Edgar Wischeropp, nauczyciel porucznik rezerwy (130-sty Regiment Rezerwy Piechoty)

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 year, 3 months temu przez Jan Proski.