Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu – Krutak

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie aktu – Krutak Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie aktu – Krutak

#21837
Adam Peter
Użytkownik

Den siebzehnten April gebahr die Gattin des Fürst.[lichen] Bleichschreibers Herrn Lorenz Krutak Frau Marianna Preislerin einen Sohn, den den 21. getauft wurde und die Nahmen Christian Wilhelm Johann empfing. Taufzeugen waren: H[err] Förster Mayer, H[err] Amtmann Graeupner, H[err] Kornschreiber Papek, Frau Pastor Richter geb. Rzepecka, Frau Amtmann Graeupnerin geb. Mühler, Frau Förster Mayerin geb. Meisnerin.

W dniu 17 kwietnia Pani Marianna Preisler, żona pisarza bielarni książęcej Pana Lorenza Krutak, urodziła syna, który został ochrzczony dnia 21 [kwietnia] i otrzymał imiona Christian Wilhelm Johann. Chrzestnymi byli: Pan leśniczy Mayer, Pan zarządca [Amtmann] Graeupner, Pan pisarz komory zboża Papek, Pani [żona] Pastora Richtera z domu Rzepecka, Pani [żona] zarządcy Graeupnera z.d. Mühler, Pani [żona] leśniczego Mayera zd. Meisner.
—-

Adam Peter