Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o pomoc – Tłumaczenia W Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

#21877
To_Jo
Użytkownik

Hať (Haatsch), dnia 20 Marca 1881

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś znany nam
komornik (Einlieger) Joseph Weleczelek
zamieszkały w Darkovicach (Gross Darkowitz)
wyznania katolickiego, i zgłosił że
jego małżonka, Marianna Weleczelek z domu Mikoska,
wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim,
w jego mieszkaniu urodziła dnia 15 marca 1881 o 4:00 rano
dziecko płci męskiej, które otrzymało imię Joseph

Przeczytano, potwierdzono i podpisano Franz Wiletek
Urzędnik stanu cywilnego
Dittrich

…………………….
Nr 15
1. Zgłaszający nie nazywa się
Joseph Weleczelek,
tylko Franz Wÿleczellek
2. Joseph Wÿleczellek nie jest
urodzony dnia 15., tylko 12 marca 1881

Wpisano na polecenie Królewskiego
Sądu Okręgowego w Raciborzu (Ratibor),
II Izba Cywilna, z dnia 10 lutego 1898

Šilheřovice (Schillersdorf), dnia 22 lutego 1898
Urzędnik stanu cywilnego

_________
Stefan