Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o pomoc – Tłumaczenia W Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

#21884
To_Jo
Użytkownik

Nr. 1
Hať (Haatsch), dnia 20. stycznia 1880

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cwilnego stawili się dziś
w celu zawarcia związku małżeńskiego:

1. syn komornika (Einliegersohn) Joseph Mraschni
o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzony dnia 24. października 1853 w Hať (Haatsch),
zamieszkały w Hať (Haatsch),
syn komornika (Einlieger) Valentin Mraschni
i jego małżonki Barbora Twrdi
zamieszkałych w Hať (Haatsch)

2. córka wycużnika / gospodarza na wycugu (Bauerauszüglertochter) Josepha Wyleczellek,
o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzona dnia 2. kwietnia 1852 w Hať (Haatsch),
córka wycużnika (Bauerauszügler) Franz Wyleczellek
i jego małżonki Mechtilde z domu Foltinek
zamieszkałych w w Hať (Haatsch)

Jako świadkowie zostali obrani i zglosili się

3. chałupnik (Häusler) Johann Wallek,
o znanej tożsamości, wiek 26 lat,
zamieszkały w Hať (Haatsch)

4. gospodarz / rolnik (Bauer) Johann Nawrath
o znanej tożsamości, wiek 36 lat,
zamieszkały w Hať (Haatsch)

W obecności świadków urzędnik zwrócił się kolejno
do każdego z narzeczonych z pytaniem:
czy oświadczają, że chcą wstąpić w związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco,
na co urzędnik orzekł, że mocą prawa są odtąd małżeństwem.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Josepf Mracznÿ
Josefa Mračny
Johann Wallek
Johann Nawrath

Urzędnik stanu cywilnego
Dittrich

____________
pozdr. Stefan