Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o pomoc – Tłumaczenia W Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

#21895
To_Jo
Użytkownik

Nr. 44
Šilheřovice (Schillersdorf), dnia 12 czerwca 1899

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się
dziś znany nam komornik (Einlieger) Franz Wiletzelek,
zamieszkały w Darkovicach (Grohs Darkowitz)
i zgłosił, że

jego małżonka, Marianna Wiletzelek z domu Mikoska,
wiek 50 lat, wyznania katolickiego, zamieszkała w Darkovicach (Grohs Darkowitz),
urodzona w Bobrownikach (Bobrovniky / Bobrownik), powiat Racibórz (Ratibor),
córka chałupnika (Häusler) Johann Mikoska i jego małżonki Josefa z domu Heiduk,
oboje zmarli w Bobrownikach (Bobrovniky / Bobrownik),

zmarła w jego mieszkaniu w Darkovicach (Grohs Darkowitz)
dnia 12. czerwca 1899 o godzinie 11:30 przed południem.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Franz Wiletzelek

Urzędnik stanu cywilnego
Adamczik

______________
Pozdr. Stefan