Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o pomoc – Tłumaczenia W Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

#21906
To_Jo
Użytkownik

Nr. 41
Šilheřovice (Schillersdorf), dnia 25 lipca 1909

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stabu cywilnego stawiła się
dziś znana nam komorniczka (Einliegerin) Katharina Wileczelek z domu Janosch,
zamieszkała w Darkovicach (Grohs Darkowitz)
i zgłosiła,

że jej małżonek, komornik Franz Wileczelek
wiek 67 lat, wyznania katolickiego, zamieszkały w Darkovicach (Grohs Darkowitz),
urodzony w Darkovicach (Grohs Darkowitz),
syn chałupnika (Häusler) Andreas Wileczelek i jego małżonki Magdalena z domu Gaida,
oboje zmarli i ostatnio zamieszkali w Hat (Haatsch*),

zmarł w Darkovicach (Grohs Darkowitz**)
dnia 25. lipca 1909 o godzinie 0:30 w nocy.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Katharina Wiletzelek

Urzędnik stanu cywilnego
Adamczik

* zamiast “Haatsch” powinno być “Grohs Darkowitz”
** zamiast “Grohs Darkowitz” powinno być “Haatsch”
Skorygowano przed zakończeniem wypełniania formularza.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano

Katharina Wileczelek
Urzędnik stanu cywilnego
Adamczik