Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o pomoc – Tłumaczenia W Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

#21919
To_Jo
Użytkownik

Nr 4
Šilheřovice (Schillersdorf), dnia 15. maja 1900

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cwilnego stawili się dziś
w celu zawarcia związku małżeńskiego:

1. owdowiały komornik (Einlieger) Franz Wyleczelek,
o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzony dnia 18. listopada 1842 w Velke Darkovice (Grohs Darkowitz),
zamieszkały w Velke Darkovice (Grohs Darkowitz),
syn komornika (Einlieger) Georg Wyleczelek
i jego małżonki Veronika z domu Gaida,
oboje zmarli i ostatnio zamieszkali w Velke Darkovice (Grohs Darkowitz),

2. niezamężna robotnica Katharina Janosch,
o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzona dnia 18 listopada 1860 w Hať (Haatsch),
zamieszkała w Hať (Haatsch),
córka chałupnika (Häusler) Thomas Janosch
i jego małżonki Marianna z domu Mikulla,
oboje zamrli i ostatnio zamieszkali w Hať (Haatsch)

Jako świadkowie zostali obrani i zglosili się

3. chałupnik (Häusler) Theodor Kalwar,
o znanej tożsamości, wiek 41 lat,
zamieszkały w Velke Darkovice (Grohs Darkovitz)

4. chałupnik (Häusler) Anton Wyleczelek
o znanej tożsamości, wiek 54 lata,
zamieszkały w Velke Darkovice (Grohs Darkovitz)

Urzędnik stanu cywilnego zwrócił się kolejno
do każdego z narzeczonych z pytaniem:
czy oświadczają, że chcą wstąpić w związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco,
na co urzędnik orzekł, że na mocy kodeksu cywilnego
są odtąd prawowitym małżeństwem.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Franz Wileczelek
Katharina Wileczelek z domu Janos
Theodor Kalwar
Anton Wyleczelek

Urzędnik stanu cywilnego
Adamczik

……………..
„komornik” (Einlieger) to nie „oficial de justiça”, tylko „camponês sem terra” / „trabalhador agrícola” . Google źle tłumaczy.

_____________
Pozdrowienia
Stefan