Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o pomoc – Tłumaczenia W Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

#22112
To_Jo
Użytkownik

Nr. 494
Bottrop, dnia 1 wrzesnia 1905

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam górnik (Bergmann) Nicolaus Wileczelek
zamieszkały w Bottrop, Arenbergstraße 15,
i zgłosił, że

jego siostra Mechtilde Wileczelek, bez zawodu, wiek 19 lat,
wyznania katolickiego, zamieszkała w Bottrop, Prosperstraße 165,
urodzona w Velke Darkovice (Gross Darkowitz), powiat Racibórz (Ratibor),
niezamężna,
córka zmarłego w Gross Darkowitz robotnika dniówkowego (Tagelöhner) Anton Wileczelek
i jego również zmarłej małżonki Johanna z domu Pekara.

zmarła w Bottrop, Winkelstrasse 31,
dnia 31 sierpnia 1905 o godzinie 2:00 po południu,
o czym zgłaszający przekonał się osobiście.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Nikolaus Wileczelek

Urzędnik stanu cywilnego
Plettendorf

Za zgodność z rejestrem głównym
Bottrop, dnia 1 września 1905

Urzędnik stanu cywilnego
Plettendorf