Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o pomoc – Tłumaczenia W Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

#22114
To_Jo
Użytkownik

Nr 516
Bottrop, dnia 19 lipca 1937

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam robotnik (Arbeiter) August Wileczelek,
zamieszkały w Bottrop, Gustawstraße 48,
i zgłosił, że

Margret Wileczelek, wiek 4 dni,
zamieszkała w Bottrop u zgłaszającego,
urodzona w Bottrop,

zmarła w Bottrop w mieszkaniu zgłaszającego dnia 17 lipca 1937
o godzinie 1:00 po południu.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
August Wileczelek

Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie

Za zgodność z rejestrem głównym
Bottrop, dnia 19 czerwca 1937

Urzędnik stanu cywilnego
w zastępstwie