Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o pomoc – Tłumaczenia W Odpowiedz do: Prośba o pomoc – Tłumaczenia W

#22115
To_Jo
Użytkownik

Nr 866
Bottrop, dnia 4 września 1911

Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam robotnik (Arbeiter) August Wileczelek,
zamieszkały w Bottrop, Gustawstraße 48,
i zgłosił, że

Maximilian Wileczelek, wiek 1 rok, wyznania katolickiego,
zamieszkały w Bottrop u zgłaszającego,
syn zgłaszajacego i jego zamieszkałej tu małżonki Anna z domu Hoffmann,

zmarł w Bottrop w mieszkaniu zgłaszającego dnia 4 września 1911
o godzinie 10:30 przed południem

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
August Wileczelek

Urzędnik stanu cywilnego
Plettendorf

Za zgodność z rejestrem głównym
Bottrop, dnia 4 września 1911
Urzędnik stanu cywilnego
Plettendorf