Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o tłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o tłumaczenie

#22147
To_Jo
Użytkownik

Nr 863
Katowice (Kattowitz), dnia 1 września 1906
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
hutnik (Hüttenarbeiter) Peter Dziewior, o tozsamości potwierdzonej na podstawie
książeczki wojskowej (Militärpass)
zmieszkały w Katowicach, Nicolaistrasse 49
wyznania katolickiego,
i zgłosił że Franzisca Dziewior z domu Frichel, jego małżonka,
wyznania katolickiego, zamieszkała przy nim,
w Katowicach w jego mieszkaniu
dnia 27 sierpnia 1906 o godzinie 8:00 wieczorem
urodziła chłopca, który otrzymał imię Gerhard.
Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Peter Dziewior
Urzędnik stanu cywilnego
w zastepstwie

_______________________________________
Nr 676
Katowice (Kattowitz), dnia 22 czaerca 1908
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
hutnik (Hüttenarbeiter) Peter Dziewior, o tożsamości potwierdoznej na podstawie
przedłozonej książeczki wojskowej (Militärpass)
zamieszkały w Katowicach, Nikolaistrasse 49, wyznania katolickiego,
i zgłosił, że
Franziska Dziewior z domu Frychel, jego małzonka, wyznania katolickiego,
zamieszkała przy nim,
w katowicach w jego mieszkaniu
dnia 18 czerwca 1908 o godzinie 9:00 rano
urodziła dziewczynkę, która otrzymała imię Gertrud.
Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Peter Dziewior
Urzędnik stanu cywilnego

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________
Nr 378
Katowice (Kattowitz), dnia 20 maja 1905
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam hutnik (Hüttenarbeiter) Peter Dziewior,
zamieszkały w Katowicach, Nikolaistrasse 49, wyznania katolickiego,
i zgłosił, że
Franziska Dziewior z domu Frychel, jego małżonka, wyznania katolickiego,
zamieszkała przy nim,
w katowicach w jego mieszkaniu
dnia 15 maja 1905 o godzinie 9:00 rano
urodziła chłopca, który otrzymał imię Konrad.
Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Peter Dziewior
Urzędnik stanu cywilnego

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________
pozdr. stefan