Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia Prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: Prośba o przetłumaczenie

#22176
To_Jo
Użytkownik

Nr 5
Kamieniec (Kaminnitz) dnia 5 maja 1885
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś
w celu zawarcia związku małżeńskiego
1. parobek (Knecht) Carl Kukofka
o tożsamości potwierdzonej przez matkę panny młodej,
wyznania katolickiego,
urodzony: dnia 30. października 1860
w: Błażejowice (Blazeowitz),
zamieszkały: Wojska (Woiska III)
syn komornika (Einlieger) Robert Kukofka i jego małżonki Maria z domu Prentki,
oboje zamieszkali w: Wojska
2. niezmężna służka / pomocnica (Magd) Eva Schafranek
o znanej tożsamości, wyznania katolickiego,
urodzona dnia: 20. grudnia 1864
w: Proboszczowice (Proboschczowitz / Porboschowitz)
zamieszkała w: Kamieniec, poprzednio w: Wojska
córka niezamężnej służki / pomocnicy (Magd) Johanna Schafranek,
obecnie zamężnej z robotnikiem kontraktowym (Kontraktarbeiter) Stanislaus Kopytko,
zamieszkałej w: Kamieniec
__________
pzdr. stefan