Odpowiedz do: prośba

Strona główna Fora Tłumaczenia prośba Odpowiedz do: prośba

#22191
To_Jo
Użytkownik

Nr 20
Załęże (Zalenze) 2 maja 1904
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawili się dziś w celu zawarcia związku małżeńskiego:

1. Prycyrz / prycerz (Pritscher) Peter Dziewior, stanu wolnego, o znanej tożsamości,
wyznania katolickiego, urodzony 14 kwietnia 1878 w Zawadzkie (Zawadzki), powiat Strzelce Op. (Gross Strelitz), zamieszkały w Załęże
syn hutnika (Hüttenarbeiter) Johann Dziewior i jego małżonki Rosalie z domu Piecuch,
oboje zamieszkali w Zawadzkie

2. niezamężna Franziska Rosalia Frÿchel, o znanej tożsamości, wyznania katolickiego, urodzona 30 listopada 1885 w Katowicach (Kattowitz),
zamieszkała w Załęże (Zalenze)
córka pudlarza (Puddler) Anton Frÿchel i jego małżonki Maria z domu Smikalla,
oboje zamieszkali w Załęże

Jako świadkowie zostali obrani i stawili się:
3. walcownik (Walzer) Teofil Rath, o znanej tożsamości, wiek 35 lat, zamieszkały w Załęże
4. ogrzewacz (Wärmer) Stefan Kubillas, o znanej tożsamości, wiek 35 lat

Urzędnik stanu cywilnego zwrócił się kolejno
do każdego z narzeczonych z pytaniem:
czy oświadczają, że chcą wstąpić w związek małżeński.
Narzeczeni odpowiedzieli na to pytanie twierdząco,
na co urzędnik orzekł, że na mocy kodeksu cywilnego
są odtąd prawowitym małżeństwem.

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Peter Dziewior
Franziska Dziewior z domy Frychel
Theofil Rath
Stefan Kubillas
Urzędnik stanu cywilnego

Syn Karl, ur. 4 maja 1910 w Katowicach (Kattowitz) Nr. 498/1910,
wziął ślub 6. stycznia 1940 w Katowicach (Kattowitz) Nr. 76 1940

Syn Paul ur. 30.07.1918 w Katowicach (Kattowitz) Nr. 422/18
wziął slub 28.12. 1943 we Wrocławiu (Breslau) USC II Nr. 1471/1943
…………………………………..
Prycyrz / prycerz (Pritscher) to zawód albo stanowisko w hucie na oddziale walcowniczym przy łożu chłodzącym (“Kühlbett” albo “Kühlpritsche”), urządzeniu do schładzania elementów walcowanych na gorąco. W latach 1930-tych pojawiło się też określenie “łożowy”.
Pudlarz to hutnik zatrudniony przy piecu pudlarskim.
Zawód ogrzewacza (Wärmer) też jest pewnie związany z produkcją elementów walcowniczych.
Nie wiem, czy określenia te są aktualne, bo pochodzą z przedwojennych słowników PL/DE lub innych starych publikacji.
________________
pzdr. Stefan