Odpowiedz do: prośba o przetłumaczenie

Strona główna Fora Tłumaczenia prośba o przetłumaczenie Odpowiedz do: prośba o przetłumaczenie

#22224
To_Jo
Użytkownik

Nr. 48
Poręba (Poremba), dnia 24 czerwca 1889
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam komornik (Einlieger) Paul Tajner,
zamieszkały w: Kobielice (Kobielitz) powiat Pszczyna (Pless),
z zgłosił, że
owdowiały wycużnik (Auszüglerwittwer) Johann Pastuszka,
wiek 70 lat, wyznania katolickiego,
zamieszkały w: Kobielice (Kobielitz)
urodzony w: Kobielice (Kobielitz)
w przeszłości żonaty ze zmarłą w Kobielicach Sophie z domu Paszek,
syn zmarłego w Kobielicach wycużnika Georg Pastuszka
i jego tamże zmarłej małżonki Susanna Plichta

zmarł w Kobielicach (Kobielitz) w jego mieszkaniu
dnia 24.czerwca 1889 o godzinie 10:00 przed południem.
Zgłaszający oświadczył, że był przy zgonie wycużnika Johanna Pastauszka obecny.

Przeczytano, potwierdzono i z powodu niepiśmienności zgłaszającego opatrzone
jego odręcznym znakiem +++
Urzędnik stanu cywilnego

Nr. 17
Poręba (Poremba), dnia 30 marca 1883
Przed niżej podpisanym urzędnikiem stanu cywilnego stawił się dziś
znany nam chałupnik (Häusler) Franz Pastuszka,
zamieszkały: Kobielice (Kobielitz) powiat Pszczyna (Pless),
i zgłosił, że
wycużniczka (Auszüglerin) Sophie Pastuszka z domu Paszek,
wiek 55 lat, wyznania katolickiego, zamieszkała: w Kobielice (Kobielitz),
urodzona w Brzeźce (Brzestz), zamężna z wycużnikiem (Auszügler) Johann Pastuszka,
córka zmarłego w Brzeźce (Brzestz) zagrodnika (Gärtner) Simon Paszek
i jego tamże zmarłej małżonki Magdalena (nazwisko panieńskie nieznane),

zmarła w Kobielicach w domu zgłaszającego
dnia 30. marca 1883 o godzinie 10:00 przed południem (astma)

Przeczytano, potwierdzono i podpisano
Franc Pastuszka
Urzędnik stanu cywilnego

__________
pzdr. Stefan